Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2023, kapitler under Kunnskapsdepartementet samt forskningskapitler under Nærings- og fiskeridepartementet og Landbruks- og matdepartementet (rammeområde 16)

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i utdannings- og forskningskomiteen, den 7. desember 2022

Hege Bae Nyholt

leder og ordf. for kap. 200, 201, 220, 221, 928 og 3220

Jorodd Asphjell

ordf. for kap. 254, 256 og 3256

Maren Grøthe

ordf. for kap. 253 og 287

Himanshu Gulati

ordf. for kap. 258, 2410, 5310 og 5617

Margret Hagerup

ordf. for kap. 257, 273, 288 og 3288

Kari-Anne Jønnes

ordf. for kap. 231, 240, 241, 271, 272, 275, 920, 3271 og 3275

Øystein Mathisen

ordf. for kap. 227 og 228

Abid Raja

ordf. for kap. 223 og 285

Jan Tore Sanner

ordf. for kap. 225,3225, 229 og 274

Lise Selnes

ordf. for kap. 260, 270, 289, 923, 926, 3923 og 3926

Marit Knutsdatter Strand

ordf. for kap. 226, 242, 286, 1137 og 3242

Freddy André Øvstegård

ordf. for kap. 222, 224, 230, 284, 3222 og 3230