Lagtinget - Møte tysdag den 18. desember 2001 kl. 13.45

Dato: 18.12.2001

Dagsorden

Møtet slutt kl. 13.50.