Stortinget - Møte onsdag den 21. oktober 1998 kl. 10

Dato: 21.10.1998

Ordinær spørretime

Presidenten: Det blir en lang rekke endringer i den oppsatte spørsmålslisten, og presidenten viser i den sammenheng til den oversikt som er omdelt på representantenes plasser i salen.

De foreslåtte endringer i dagens spørretime foreslås godkjent. – Det anses vedtatt.

Endringene var som følger:

Spørsmålene 4 og 5, fra henholdsvis representantene Karita Bekkemellem Orheim og Olav Gunnar Ballo til nærings- og handelsministeren, utsettes til neste spørretime, da statsråden er bortreist.

Spørsmålene 6 og 7, fra henholdsvis representantene Jan Johnsen og Steinar Bastesen til nærings- og handelsministeren, vil bli besvart av samferdselsministeren på vegne av nærings- og handelsministeren, som er bortreist.

Spørsmål 8, fra representanten Ivar Kristiansen til fiskeriministeren, bortfaller, da spørreren ikke er til stede.

Spørsmål 10, fra representanten Øystein Hedstrøm til landbruksministeren, vil bli besvart av miljøvernministeren som rette vedkommende. Etter anmodning fra miljøvernministeren blir dette spørsmål flyttet og besvart foran spørsmål 16, som skal besvares av samme statsråd.

Spørsmål 13, fra representanten Olav Gunnar Ballo til helseministeren, vil bli besvart av arbeids- og administrasjonsministeren som rette vedkommende. Etter anmodning fra arbeids- og administrasjonsministeren blir dette spørsmålet flyttet og besvart etter spørsmål 16, dvs. etter siste spørsmål.

Spørsmål 15, fra representanten Steinar Bastesen til olje- og energiministeren, vil bli besvart av miljøvernministeren på vegne av olje- og energiministeren, som er bortreist.

Spørsmål 1

Spørsmål 2

Spørsmål 3

Spørsmål 4

Spørsmål 5

Spørsmål 6

Spørsmål 7

Spørsmål 8

Spørsmål 9

Spørsmål 10

Spørsmål 11

Spørsmål 12

Spørsmål 13

Spørsmål 14

Spørsmål 15

Spørsmål 16