Stortinget - Møte onsdag den 9. februar 2000 kl. 10

Dato: 09.02.2000

Ordinær spørretime

Presidenten: Det er en del endringer i den oppsatte spørsmålslisten, og presidenten viser i den sammenheng til den oversikt som er omdelt på representantenes plasser i salen.

De foreslåtte endringer i dagens spørretime foreslås godkjent. – Det anses vedtatt.

Endringene var som følger:

Spørsmål 2, fra representanten Bendiks H. Arnesen til nærings- og handelsministeren, utsettes til neste spørretime, da statsråden er bortreist.

Spørsmål 3, fra representanten Steinar Bastesen til nærings- og handelsministeren, vil bli besvart av justisministeren på vegne av nærings- og handelsministeren, som er bortreist.

Spørsmålene 4 og 5, fra henholdsvis representantene Fridtjof Frank Gundersen og Dag Danielsen til utenriksministeren, er trukket tilbake.

Spørsmål 11, fra representanten Mimmi Bæivi til justisministeren, vil bli tatt opp av representanten Einar Johansen.

Spørsmålene 21 og 24, fra henholdsvis representantene Unn Aarrestad og Bendiks H. Arnesen til sosialministeren, utsettes til neste spørretime, da statsråden er bortreist.

Spørsmålene 22 og 23, fra henholdsvis representantene Harald T. Nesvik og John I. Alvheim til sosialministeren, vil bli besvart av helseministeren på vegne av sosialministeren, som er bortreist.

Spørsmål 29, fra representanten Signe Øye til arbeids- og administrasjonsministeren, utsettes til neste spørretime, da statsråden er bortreist.

Spørsmål 1

Spørsmål 2

Spørsmål 3

Spørsmål 4

Spørsmål 5

Spørsmål 6

Spørsmål 7

Spørsmål 8

Spørsmål 9

Spørsmål 10

Spørsmål 11

Spørsmål 12

Spørsmål 13

Spørsmål 14

Spørsmål 15

Spørsmål 16

Spørsmål 17

Spørsmål 18

Spørsmål 19

Spørsmål 20

Spørsmål 21

Spørsmål 22

Spørsmål 23

Spørsmål 24

Spørsmål 25

Spørsmål 26

Spørsmål 27

Spørsmål 28

Spørsmål 29

Spørsmål 30

Spørsmål 31

Spørsmål 32

Spørsmål 33

Spørsmål 34

Spørsmål 35