Stortinget - Møte onsdag den 22. november 2006 kl. 10

Dato: 22.11.2006

Ordinær spørretime

Presidenten: Det blir noen endringer i den oppsatte spørsmålslisten, og presidenten viser i den sammenheng til den oversikt som er omdelt på representantenes plasser i salen.

De foreslåtte endringer i dagens spørretime foreslås godkjent. – Dette anses vedtatt.

Endringene var som følger:

Spørsmål 4, fra representanten Siri A. Meling til utenriksministeren, vil bli tatt opp av representanten Finn Martin Vallersnes.

Spørsmål 11, fra representanten Ib Thomsen til kunnskapsministeren, er overført til samferdselsministeren som rette vedkommende.

Spørsmål 14, fra representanten Elisabeth Aspaker til justisministeren, vil bli tatt opp av representanten André Oktay Dahl.

Spørsmål 15, fra representanten Christian Tybring-Gjedde til barne- og likestillingsministeren, utsettes til neste spørretime, da statsråden har sykdomsforfall.

Spørsmål 1

Spørsmål 2

Spørsmål 3

Spørsmål 4

Spørsmål 5

Spørsmål 6

Spørsmål 7

Spørsmål 8

Spørsmål 9

Spørsmål 10

Spørsmål 11

Spørsmål 12

Spørsmål 13

Spørsmål 14

Spørsmål 15

Spørsmål 16

Spørsmål 17

Spørsmål 18

Spørsmål 19

Spørsmål 20