Stortinget - Møte onsdag den 9. mai 2007 kl. 10

Dato: 09.05.2007

Ordinær spørretime

Presidenten: Det blir noen endringer i den oppsatte spørsmålslisten, og presidenten viser i den sammenheng til den oversikt som er omdelt på representantenes plasser i salen.

De foreslåtte endringer i dagens spørretime foreslås godkjent.

  • Det anses vedtatt.

Endringene var som følger:

Spørsmål 2, fra representanten Kari Lise Holmberg til kommunal- og regionalministeren, blir tatt opp av representanten Bent Høie.

Spørsmål 3, fra representanten André N. Skjelstad til miljøvernministeren, bortfaller, da spørreren ikke er til stede.

Spørsmål 15, fra representanten Anders Anundsen til kunnskapsministeren, er overført til kommunal- og regionalministeren som rette vedkommende. Etter anmodning fra kommunal- og regionalministeren blir dette spørsmålet flyttet og besvart før spørsmål 2, som skal besvares av samme statsråd.

Spørsmål 1

Spørsmål 15

Spørsmål 2

Spørsmål 3

Spørsmål 4

Spørsmål 5

Spørsmål 6

Spørsmål 7

Spørsmål 8

Spørsmål 9

Spørsmål 10

Spørsmål 11

Spørsmål 12

Spørsmål 13

Spørsmål 14

Spørsmål 16

Spørsmål 17

Spørsmål 18

Spørsmål 19

Spørsmål 20

Spørsmål 21

Spørsmål 22

Spørsmål 23

Spørsmål 24

Spørsmål 25