Stortinget - Møte onsdag den 5. mars 2008 kl. 10

Dato: 05.03.2008

Ordinær spørretime

Presidenten: Det blir noen endringer i den oppsatte spørsmålslisten, og presidenten viser i den sammenheng til den oversikt som er omdelt på representantenes plasser i salen.

De foreslåtte endringene i dagens spørretime foreslås godkjent. - Det anses vedtatt.

Endringene var som følger:

Spørsmål 3, fra representanten Ketil Solvik-Olsen til olje- og energiministeren, vil bli besvart av kommunal- og regionalministeren på vegne av olje- og energiministeren.

Spørsmål 4, fra representanten Hanne Dyveke Søttar til olje- og energiministeren, er trukket tilbake.

Spørsmål 8, fra representanten Bård Hoksrud til miljø- og utviklingsministeren, bortfaller, da spørreren ikke er til stede.

Spørsmålene 14 og 15, fra henholdsvis representantene Gunnar Gundersen og Arne Sortevik til samferdselsministeren, må utsettes til neste spørretime, da statsråden er bortreist.

Spørsmål 20, fra representanten Inge Lønning til helse- og omsorgsministeren, er trukket tilbake.

Spørsmål 1

Spørsmål 2

Spørsmål3

Spørsmål4

Spørsmål 5

Spørsmål 6

Spørsmål 7

Spørsmål8

Spørsmål9

Spørsmål 10

Spørsmål 11

Spørsmål12

Spørsmål 13

Spørsmål 14

Spørsmål15

Spørsmål 16

Spørsmål 17

Spørsmål 18

Spørsmål 19

Spørsmål 20

Spørsmål 21

Spørsmål 22

Spørsmål 23

Spørsmål 24

Spørsmål 25