Stortinget - Møte torsdag den 10. november 2011 kl. 10

Dato: 10.11.2011
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 19.20.