Stortinget - Møte torsdag den 24. mai 2012 kl. 10

Dato: 24.05.2012
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 14.01.