Stortinget - Møte torsdag den 18. juni 2015 kl. 10

Dato: 18.06.2015
President: Olemic Thommessen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 23.12.