Stortinget - Møte onsdag den 12. desember 2018

Dato: 12.12.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Innst. 3 S (2018–2019), jf. Prop. 1 LS (2018–2019) og Prop. 1 S (2018–2019))

Innhold

Sak nr. 1 [10:02:05]

Innstilling fra finanskomiteen om Skatter, avgifter og toll 2019 (Innst. 3 S (2018–2019), jf. Prop. 1 LS (2018–2019) og Prop. 1 S (2018–2019))