Stortinget - Møte torsdag den 9. mars 2023 *

Dato: 09.03.2023
President: Morten Wold

Innhold

*) Referatet er ennå ikke korrekturlest​.

Dagsorden

Møtet hevet kl. 17.41.