Stortinget - Møte onsdag den 21. desember 2022

Dato: 21.12.2022
President: Svein Harberg

Innhold

Dagsorden

Møtet hevet kl. 12.11.