Innstilling fra finanskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2023 vedrørende rammeområde 19 Tilfeldige utgifter og inntekter, rammeområde 20 Stortinget, finansadministrasjon mv., rammeområde 22 Utbytte mv., samt garantier under Finansdepartementet, statsbudsjettets 90-poster og kapitlene som gjelder overføring til og fra Statens pensjonsfond utland

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i finanskomiteen, den 14. desember 2022

Eigil Knutsen

leder og ordfører