Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006

Budsjett-innst. S. nr. 6 (2005-2006), jf. St.prp. nr. 1 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 08.12.2005 Budsjett-innst. S. nr. 6 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har i dag vedtatt bevilgninger for 2006 vedrørende eksportgarantier, finansadministrasjon, enkelte tema under Finansdepartementet, enkelte garantier under Finansdepartementet og Nærings- og handelsdepartementet, statsbudsjettets 90-poster og kapitlene som gjelder overføring til og fra Statens petroleumsfond. Vedtaket er med enkelte unntak i samsvar med Regjeringens forslag. Vedtaket ble gjort med stemmene fra regjeringspartiene og med subsidiær støtte fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.2005

   Behandlet i Stortinget: 15.12.2005