Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006

Budsjett-innst. S. nr. 2 (2005-2006), jf. St.prp. nr. 1 (2005-2006) og St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 06.12.2005 Budsjett-innst. S. nr. 2 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt fordeling av inntekts- og utgiftskapitlene under ramme 2 under Barne og likestillingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet og ramme 3 Kultur- og kirkedepartementet. Vedtaket ble gjort med stemmene fra regjeringspartiene Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet og subsidiær støtte fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre for ramme 3 Kultur.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.12.2005

   Behandlet i Stortinget: 13.12.2005