Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Endringer i statsbudsjettet 2022 under KD, KUD, JD, KDD, AID, HOD, BFD, NFD, SD, FIN og OED (økonomiske tiltak i møte med pandemien og ekstraordinære strømutgifter)

Prop. 51 S (2021-2022), Innst. 119 S (2021-2022)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra FinansdepartementetSaken er behandlet i finanskomiteenInnstilling avgitt 23.01.2022Innst. 119 S (2021-2022)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt endringer i statsbudsjettet for 2022 i forbindelse med tiltak i møte med koronapandemien og høye strømpriser, Dette gjelder bl.a. endring av lønnsstøtteordningen, kompensasjonsordningen for næringslivet, kompensasjons- og stimuleringsordningene på kulturfeltet, i tillegg til statlig tilskudd i forbindelse med ekstraordinært høye strømpriser. Endringene ble fremforhandlet mellom regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet, og Sosialistisk Venstreparti. Vedtaket innebærer derfor enkelte endringer i forhold til regjeringens forslag i Prop. 51 S (2021-2022).

 • Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger

 • Slik stemte representantene

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 23.01.2022

  Debattert i Stortinget 24.01.2022
  Votert i Stortinget 24.01.2022