Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (141 - 160 av 1280)
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1140 (2019-2020)

  Innlevert: 03.03.2020

  Sendt: 04.03.2020

  Besvart: 16.03.2020 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  I forbindelse med fristbrudd innen psykisk helsevern har Finnmarkssykehuset fra 2012 betalt over 70 millioner til private firma. Hvor mye har hvert av de lokale helseforetakene i Norge betalt til private aktører i forbindelse med slike fristbrudd i henholdsvis 2018 og 2019 innen psykisk helsevern, og hva er summene på nasjonalt nivå for hvert av disse to årene?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1139 (2019-2020)

  Innlevert: 03.03.2020

  Sendt: 04.03.2020

  Besvart: 13.03.2020 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Hva vil helseministeren gjøre for at Finnmarkssykehuset fremover ikke skal tappes for økonomi og ressurser, fordi man i forbindelse med tidligere fristbrudd er innelåst i avtaler med private firmaer innenfor psykisk helsevern som man ikke kommer seg ut av, vil helseministeren la sykehusene få større innsynsrett i hva de betaler for til private firma i slike saker, og vil helseministeren gi sykehusene en mulighet til å ta pasienter i privat behandling tilbake, når man har fått på plass behandlingskapasitet i egen regi?
 • Skriftlig spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:1138 (2019-2020)

  Innlevert: 03.03.2020

  Sendt: 03.03.2020

  Besvart: 11.03.2020 av landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad

  Hva vil Statsråden gjøre for å sikre at det serveres norsk kjøtt til norsk sokkel i framtiden?
 • Skriftlig spørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1137 (2019-2020)

  Innlevert: 03.03.2020

  Sendt: 03.03.2020

  Besvart: 11.03.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Hålogalandsveien i Nordland er lagt opp som et stort OPS-prosjekt. Vil statsråden bruke de erfaringene en nå har gjort seg ved OPS-prosjektet Sotrasambandet hvor det kun er utenlandske entreprenører med i konkurransen, og legge mer til rette for Norsk anleggsbransje?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:1136 (2019-2020)

  Innlevert: 03.03.2020

  Sendt: 03.03.2020

  Besvart: 10.03.2020 av kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande

  Under interpellasjonsdebatten om kommersialiseringen av barnehagesektoren 27.02.20 sa statsråden "Dette vil føre til et bedre og mer effektivt tilsyn med private aktører, sånn at vi får mer informasjon om at det offentlige tilskuddet og foreldrebetalingen faktisk brukes på barna – og kanskje noen av konspirasjonsteoriene rundt barnehagedriften også kan avlives". Hva slags konspirasjonsteorier mener statsråden at finnes rundt barnehagedrift, hvem mener statsråden at står bak det, og kan statsråden vise til konkrete eksempler på spredning av slike teorier?
 • Skriftlig spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1135 (2019-2020)

  Innlevert: 03.03.2020

  Sendt: 03.03.2020

  Besvart: 10.03.2020 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Ser statsråden hvordan helsetjenestene vil kunne rammes av dette, for eksempel fastleger og psykologer, og ellers hvilke konsekvenser dette kan få for fagfolk og pasienter?
 • Skriftlig spørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1134 (2019-2020)

  Innlevert: 02.03.2020

  Sendt: 03.03.2020

  Besvart: 10.03.2020 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Helseministeren har snakket om å styrke primærhelsetjenesten og fastlegeordningen, men kuttet i Helsebiblioteket rammer nettopp dem. Hva vil helseministeren gjøre med det?
 • Skriftlig spørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1133 (2019-2020)

  Innlevert: 02.03.2020

  Sendt: 03.03.2020

  Besvart: 10.03.2020 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Vil statsråden å rydde opp i uklarhetene som oppstod som følge av endring i blåreseptforskriften, og hva vil han gjøre for de som er feilfakturert i dag?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:1132 (2019-2020)

  Innlevert: 02.03.2020

  Sendt: 03.03.2020

  Besvart: 10.03.2020 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

  Vil regjeringen sørge for at krav om tilbakebetaling fra Nav-brukere som er i ferd med å tilbakebetale gjeld der skatt er inkludert, stilles i bero inntil kravets netto størrelse er avklart?
 • Skriftlig spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1131 (2019-2020)

  Innlevert: 02.03.2020

  Sendt: 03.03.2020

  Besvart: 11.03.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Kan statsråden skissere mulige løsninger kommunen kan bruke for å hjelpe en næringsaktør i denne saken?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1130 (2019-2020)

  Innlevert: 02.03.2020

  Sendt: 02.03.2020

  Besvart: 09.03.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Det har vist seg at ingen norske entreprenører har lagt inn anbud på bygging av Sotrasambandet, slik mange av oss advarte mot pga. OPS-løsning og valget av enormt stor samlet kontrakt. Ser statsråden en sammenheng med disse forutsetningene og null norske entreprenørtilbud, og hvilke grep vil statsråden ta for å øke norsk deltakelse, både i dette prosjektet og framtidige, store prosjekter?
 • Skriftlig spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:1129 (2019-2020)

  Innlevert: 02.03.2020

  Sendt: 02.03.2020

  Besvart: 10.03.2020 av kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande

  Vil ministeren vurdere, i den prekære situasjonen landet står oppe i og i det presset som legekontorene dermed opplever, vurdere å innføre en midlertidig ordning hvor foreldrene får fullmakt til å dokumentere elevenes fravær på videregående skoler?
 • Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1128 (2019-2020)

  Innlevert: 02.03.2020

  Sendt: 02.03.2020

  Besvart: 10.03.2020 av finansminister Jan Tore Sanner

  I svar til mitt spørsmål 12.2 skriver finansministeren følgende, uten å forklare resonnementet: «Om Norges Bank alternativt hadde skaffet til veie kroner ved å låne fra publikum – i stedet for å selge valuta til publikum – har ingen betydning for kronekursen eller for virkningene av finanspolitikken.» Kan statsråden forklare hvorfor det ikke har noen betydning for kronekursen om man unnlater å kjøpe kroner for å dekke det oljekorrigerte underskuddet, samt hvilke antakelser som ligger til grunn for denne konklusjonen?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1127 (2019-2020)

  Innlevert: 02.03.2020

  Sendt: 02.03.2020

  Besvart: 05.03.2020 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Vil helseministeren ta nødvendig grep, slik at forskjellsbehandlingen for deltakelse på pasientreiser for pårørende i forbindelse med opphold til rusbehandling opphører?
 • Skriftlig spørsmål fra Solveig Schytz (V) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:1126 (2019-2020)

  Innlevert: 02.03.2020

  Sendt: 02.03.2020

  Besvart: 09.03.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Kan statsråden bekrefte at norske justismyndigheter benytter seg av Clearview AI, og hva brukes de i så fall til?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1117 (2019-2020)

  Innlevert: 02.03.2020

  Sendt: 02.03.2020

  Besvart: 10.03.2020 av olje- og energiminister Tina Bru

  Vurderer statsråden energiinfrastrukturforordningen (347/2013/EU) som relevant og akseptabel for Norge og hvilke konsekvenser vil en eventuell innlemmelse av forordningen i EØS-avtalen ha for Norge og for prosjekter av felles interesser (PCI-er) som berører Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1125 (2019-2020)

  Innlevert: 01.03.2020

  Sendt: 02.03.2020

  Besvart: 10.03.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  I et oppslag i Nrk.no 28.2.20 var tidligere overingeniør og kontrollør Dag Rykkje krystallklar: Dekkene på vogntoget som forårsaket dødsulykken på E6 i Snåsa holder ikke mål på norske vinterveier, til tross for at de var merket som lovlige. Vil statsråden se på kravene til merking av dekk, og vil han vurdere krav om på stedet-betaling av overtredelsesgebyrer før videre kjøring?
 • Skriftlig spørsmål fra Nina Sandberg (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1109 (2019-2020)

  Innlevert: 01.03.2020

  Sendt: 02.03.2020

  Besvart: 09.03.2020 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Sykehusskandalen på Sørlandet vokser i omfang, melder NRK 26. februar. Leger som ikke er kvalifiserte truer pasientenes sikkerhet. 132 berørte opererte pasienter ved Flekkefjord har fått tilbud om ny vurdering, 200 i Kristiansand. Hva vil statsråden foreta seg for forebygge framtidige skandaler, og hindre at leger som er under tilsyn (eller i verste fall uten autorisasjon) får fortsette å behandle pasienter, i eller utenfor Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1123 (2019-2020)

  Innlevert: 29.02.2020

  Sendt: 02.03.2020

  Besvart: 10.03.2020 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Vil helse- og omsorgministeren sørge for at det ikke blir planlagt for en markert nedbygging av sengeplasser og store kutt i liggetider innen voksenpsykiatri og barne- og ungdomspsykiatrien i Sykehuset Innlandet HF, samtidig som Helsedirektoratet har fått i oppdrag av departementet å utrede kapasitetsbehovet i psykisk helsevern?
 • Skriftlig spørsmål fra Øystein Langholm Hansen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1121 (2019-2020)

  Innlevert: 29.02.2020

  Sendt: 02.03.2020

  Besvart: 05.03.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Er det sånn å forstå, at statsråden ikke kan ta selvstendig initiativ til å innføre strekningsvise gjennomsnittsmålinger av fart, såkalt streknings-ATK, men at Statens vegvesen må søke om dette?