Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (141 - 160 av 225)
 • Skriftlig spørsmål fra Hadia Tajik (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:85 (2020-2021)

  Innlevert: 09.10.2020

  Sendt: 09.10.2020

  Besvart: 19.10.2020 av finansminister Jan Tore Sanner

  Kva er dokumentasjonen på at formuesskattekutta til regjeringa gjennom åtte statsbudsjett på totalt 9,5 mrd kroner har ført til auka sysselsetting?
 • Skriftlig spørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:84 (2020-2021)

  Innlevert: 09.10.2020

  Sendt: 09.10.2020

  Besvart: 19.10.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Tidligere flytilbud mellom Røros og Oslo hadde mulighet for gjennomgående bestilling om du skulle videre fra Oslo. Dagens tilbud krever at du tar ut bagasje i Oslo, for å sjekke inn på ny reise, og billettene må bestilles i to operasjoner. Det er heller ikke mulig å sjekke inn via automat, og bruke bagdrop. Dette gjør det mer tungvint. Hva skal til for at de reisende til og fra Røros kan få et like funksjonelt tilbud som det hadde med forrige tilbyder, og er det noe statsråden kan gjøre med det?
 • Skriftlig spørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:83 (2020-2021)

  Innlevert: 09.10.2020

  Sendt: 09.10.2020

  Besvart: 19.10.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Vi vet at de 14 biomodale togsettene som er bestilt til Trønder- Meråker- og Rørosbanen er 40 % dyrere enn elektriske tog. Hvor mye av kostnadene i investeringsplanen for utvikling av togtilbudet ved Trønder- og Meråkerbanen kan relateres til valget av biomodale togsett, kontra elektriske tog?
 • Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:82 (2020-2021)

  Innlevert: 09.10.2020

  Sendt: 09.10.2020

  Besvart: 14.10.2020 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Sauebøndene i Surnadal på Nordmøre er til liks med mange andre sauebønder andre stader i landet frustrerte over store tap av sau til jerven. Meiner statsråden at svaret frå Fylkesmannen i Møre og Romsdal om skadefellingsløyve tyder på ein god og langsiktig politikk for å ta ut tilstrekkeleg mange jerv, og er det rimeleg å forvente at sauebønder skal sanke sau med gevær på slep?
 • Skriftlig spørsmål fra Jorodd Asphjell (A) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:81 (2020-2021)

  Innlevert: 09.10.2020

  Sendt: 09.10.2020

  Besvart: 16.10.2020 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Vil statsråden vurdere å endre forskriften slik at også vekstbedrifter kan søke undervisningstillatelse, og i tilfelle hvor lang tid vil det evt. ta for å endre forskriften til også å gjelde vekstbedrifter?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:80 (2020-2021)

  Innlevert: 09.10.2020

  Sendt: 09.10.2020

  Besvart: 15.10.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Kor attraktiv er no den norske luftfartsmarknaden i ein europeisk samanheng og kva er statsråden sitt syn på det som no skjer i norsk luftfart?
 • Skriftlig spørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:79 (2020-2021)

  Innlevert: 09.10.2020

  Sendt: 09.10.2020

  Besvart: 16.10.2020 av finansminister Jan Tore Sanner

  Dersom alle bedrifter tilhørende samme bransje som bedriftene som har frivillig tilbakebetalt støtte fra kompensasjonsordningen for faste utgifter hadde betalt tilbake støtten, hvor mye støtte ville da blitt tilbakebetalt – og hvilke NACE-koder tilhører disse virksomhetene?
 • Skriftlig spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:78 (2020-2021)

  Innlevert: 08.10.2020

  Sendt: 09.10.2020

  Besvart: 14.10.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Hva vil statsråden gjøre for å sikre finansiering av ny Sarpsbru?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:77 (2020-2021)

  Innlevert: 08.10.2020

  Sendt: 09.10.2020

  Besvart: 13.10.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  En mor som er ureturnerbar asylsøker fra Eritrea har bodd på mottak i Norge i 11 år. Hun har 2 barn med en mann som har full jobb i turnus i Bergen. Når mottaket i Arna nå legges ned, tvinges mor og barn til å flytte til Rogaland. Bergen kommune er åpen for alternativ mottaksplassering. UDI sier nei og at barnets beste er ivaretatt når barnet kan være med en forelder. Hvor er det faglig grunnlag for en slik barnets beste vurdering, og mener regjeringens at familier av innvandringsregulerende skal splittes selv om de kunne bodd sammen?
 • Skriftlig spørsmål fra Fredric Holen Bjørdal (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:76 (2020-2021)

  Innlevert: 08.10.2020

  Sendt: 08.10.2020

  Besvart: 15.10.2020 av finansminister Jan Tore Sanner

  Kva haldning har regjeringa til EU-kommisjonens gjennomgang av Solvens II-regelverket, og meiner statsråden at direktivet slik det er gjennomført i norsk rett sikrar tilstrekkeleg konkurranse og reell marknadstilgang for mindre aktørar?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:75 (2020-2021)

  Innlevert: 08.10.2020

  Sendt: 08.10.2020

  Besvart: 16.10.2020 av utenriksminister Ine Eriksen Søreide

  Hvordan bidrar Norge til å løse den væpnede konflikten mellom Armenia og Aserbajdsjan, hva har Norge foretatt seg overfor aggressor i konflikten, Nato-medlem Tyrkia, og vil Norge stanse alle våpenleveranser til Tyrkia slik Canada nå har gjort?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:74 (2020-2021)

  Innlevert: 08.10.2020

  Sendt: 09.10.2020

  Besvart: 16.10.2020 av næringsminister Iselin Nybø

  Har statsråden anledning til å gi Hurtigruten unntak fra NIS-regelverket over bordet, og å unnta møtereferatet fra offentligheten?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:73 (2020-2021)

  Innlevert: 08.10.2020

  Sendt: 08.10.2020

  Besvart: 13.10.2020 av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

  Kulturministeren møtte Tom Cruise på Åndalsnes og fikk god innsikt i ringvirkningen som internasjonale filmproduksjoner gir i Norge i form av arbeidsplasser, kjøp av varer og tjenester i distriktet og Norges reklame. Filmkommisjonen har forespørsler på langt over det doble av rammen til insentivordningen. Hvorfor prioriterer ikke ministeren å øke rammen og dermed sørge for internasjonale investeringer på mange millioner og skape arbeidsplasser og aktivitet i hardt rammede reiselivskommuner, når alternativet er ledighet?
 • Skriftlig spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:72 (2020-2021)

  Innlevert: 08.10.2020

  Sendt: 08.10.2020

  Besvart: 20.10.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Kan statsråden rydde opp slik at bompengeinnkrevingen blir stoppa i samsvar med stortinget sitt vedtak om nivå på bompengeandel i prosjektet?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:71 (2020-2021)

  Innlevert: 08.10.2020

  Sendt: 08.10.2020

  Besvart: 14.10.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Vli statsråden ta initiativ til lovendringer eller ordninger som knytter seg til Bane NORs ansvar for gjerdehold gjennom landbruksområder med beitedyr, slik at ikke berørte bønder blir sittende med store kostnader for gjerder som er helt nødvendige for å hindre dyrepåkjørsler?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:70 (2020-2021)

  Innlevert: 08.10.2020

  Sendt: 08.10.2020

  Besvart: 12.10.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Hva vil tolkningen av havne- og farledsloven § 6 - Ansvar for utbedringer i farvannet bety for finansieringa av eksempelvis de tre havneprosjektene som lå inne i NTP, Andenes, Værøy og Røst, og hva vil det bety for eksempelvis havnene i Øksnes, Ballstad og Rana?
 • Skriftlig spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:69 (2020-2021)

  Innlevert: 07.10.2020

  Sendt: 08.10.2020

  Besvart: 14.10.2020 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Vil regjeringen videreføre ordningen med CO2-kompensasjon, og hva gjør regjeringen for å ivareta norske industriarbeidsplasser opp mot EUs arbeid med nye retningslinjer for CO2-kompensasjon?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingrid Heggø (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:68 (2020-2021)

  Innlevert: 07.10.2020

  Sendt: 08.10.2020

  Besvart: 16.10.2020 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Arbeidslivet på kysten er avhengig av arbeidsinnvandring, og brorparten av arbeidarane kjem frå Aust-Europa som har høgre smittetal enn vi har i Norge. Det er lite som er gjort for å førebu næringslivet godt nok på korleis overholde smittevernreglane på brakkeriggar og det manglar nasjonale veiledere for det. Vil statsråden ta eit initiativ til å lage nasjonale veiledere for arbeidere som bur i brakkerigger?
 • Skriftlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:67 (2020-2021)

  Innlevert: 07.10.2020

  Sendt: 08.10.2020

  Besvart: 13.10.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Hva trengs i oppstartsbevilgning for å starte bygging av Stad skipstunnel, og hva trengs i bevilgninger de påfølgende årene fra oppstart til ferdigstillelse av prosjektet fordelt per år?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingalill Olsen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:66 (2020-2021)

  Innlevert: 07.10.2020

  Sendt: 08.10.2020

  Besvart: 12.10.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Har Hurtigruten AS og Hurtigruten Cruise AS omorganisert slik at kystruten skal drives av selskapet som også driver den skandalebelastede cruisevirksomheten i selskapet, siden tildelingen går fra Hurtigruten AS og til Hurtigruten cruise AS?