Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Giske, Trond (1 - 20 av 43)

 • Spørretimespørsmål fra Trond Giske (A) til distrikts- og digitaliseringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 30.01.2020

  Besvart: 05.02.2020 av distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland

  Om hvordan statsråden vil bidra til en jevnere fordeling, slik at hele Norge får et godt tilbud av kulturopplevelser og kulturaktiviteter
 • Muntlig spørsmål fra Trond Giske (A) til finansministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 25.10.2017

  Besvart: 25.10.2017 av finansminister Siv Jensen

  Om hva som er årsaken til at regjeringen tar dagpengene fra flere tusen lavtlønte, når det svekker fordelingen og arbeidslinjen
 • Muntlig spørsmål fra Trond Giske (A) til kunnskapsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 23.11.2016

  Besvart: 23.11.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om at antall kvalifiserte søkere som blir avvist til høyere utdanning, har økt med 50 pst. siden denne regjeringen overtok, og hvorfor man ikke kan sette disse folkene inn i å få utdanning og kompetanse, sånn at de blir klar for framtidens arbeidsmarked
 • Spørretimespørsmål fra Trond Giske (A) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 10.11.2016

  Besvart: 16.11.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om hvordan statsråden kan forsvare at det prioriteres 25 mrd. kroner i skattekutt fremfor bedre eldreomsorg
 • Spørretimespørsmål fra Trond Giske (A) til kunnskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 13.10.2016

  Besvart: 19.10.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om hva som er statsrådens løsninger for mer likestilling og bedre kjønnssammensetning i studier og arbeidsliv
 • Muntlig spørsmål fra Trond Giske (A) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 01.06.2016

  Besvart: 01.06.2016 av statsminister Erna Solberg

  Om Erna Solberg fortsatt mener at den økonomiske politikken til regjeringen virker kraftig for å bekjempe arbeidsledighet, med bakgrunn i rekordhøy arbeidsløshet til tross for rekordhøy oljepengebruk og rekordhøye skattekutt
 • Spørretimespørsmål fra Trond Giske (A) til statsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 26.05.2016

  Besvart: 01.06.2016 av statsminister Erna Solberg

  Om hvorvidt det er en villet utvikling fra statsministeren og regjeringen at skattepolitikken øker forskjellene, med henvisning til at kutt i velferdsordninger rammer de som har minst, arbeidsvilkår svekkes og arbeidsledigheten er rekordhøy
 • Muntlig spørsmål fra Trond Giske (A) til kunnskapsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 27.04.2016

  Besvart: 27.04.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om hva som er grunnen til at Røe Isaksen og Høyre går imot de nye, store satsingene og reformene som kan hjelpe elever i skolen til å fullføre, med bakgrunn i den økte ungdomsledigheten
 • Muntlig spørsmål fra Trond Giske (A) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 13.01.2016

  Besvart: 13.01.2016 av statsminister Erna Solberg

  Om hvorfor statsministeren tror at en oppskrift med store skatteletter til de rikeste, økte forskjeller, salg av statlige selskaper og kutt i folks kjøpekraft er virkemidlene som skal hjelpe mot arbeidsløshet i Norge, når det ikke hjelper i andre land
 • Muntlig spørsmål fra Trond Giske (A) til kunnskapsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 14.10.2015

  Besvart: 14.10.2015 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om hvorvidt regjeringens manglende satsing på kunnskap er det riktige svaret på den høye arbeidsløsheten og behovet for omstilling
 • Muntlig spørsmål fra Trond Giske (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 15.04.2015

  Besvart: 15.04.2015 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

  Om kutt og nedskjæringer i mange kommuner, og hva som er grunnen til at Høyre mener at skattekutt er viktigere enn en god eldreomsorg og en god skole
 • Spørretimespørsmål fra Trond Giske (A) til kunnskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 09.04.2015

  Besvart: 15.04.2015 av kunnskapsminister Elisabeth Vik Aspaker

  Om statsråden kan oppklare hvilket opptakskrav til lærerstudiet som er riktig, med henvisning til forskjellige svar på karakteren i matematikk
 • Muntlig spørsmål fra Trond Giske (A) til kunnskapsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 19.11.2014

  Besvart: 19.11.2014 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om hvorfor kunnskapsministeren mener at det er riktig å satse 100 ganger så mye på skattekutt som å gi barn og unge kunnskap og utdanning
 • Muntlig spørsmål fra Trond Giske (A) til finansministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 04.06.2014

  Besvart: 04.06.2014 av finansminister Siv Jensen

  Om finansministeren vil beklage overfor Stortinget, og overfor lærlingbedrifter som venter på tilskudd, at hun i budsjettproposisjonen har lovet 50 000 kr til nye lærebedrifter, men ikke bevilget mer enn 10 pst. av pengene, og hva finansministeren vil gjøre for å rette opp feilen
 • Spørretimespørsmål fra Trond Giske (A) til kunnskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 28.05.2014

  Besvart: 04.06.2014 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om hvilke konkrete tiltak som har kommet ut av regjeringens dialog med KS for å finne nødvendige grep for å heve statusen ved læreryrket, og om statsråden synes at han i samarbeid med KS har lyktes i å heve statusen ved læreryrket
 • Muntlig spørsmål fra Trond Giske (A) til kunnskapsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 23.04.2014

  Besvart: 23.04.2014 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om kunnskapsministeren kan utdype sin mening om regjeringens godkjenning av oppstart av en muslimsk grunnskole i Oslo, med bakgrunn i frykt for en utvikling hvor flere og flere barn sorteres i ulike skoler etter religiøs bakgrunn
 • Muntlig spørsmål fra Trond Giske (A) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 09.04.2014

  Besvart: 09.04.2014 av statsminister Erna Solberg

  Om at det skal gis statsstøtte til en muslimsk grunnskole i Oslo, og hvorvidt regjeringen vil bruke skjønnsmuligheten som finnes i loven til å si nei til skoler som hindrer integrering og inkludering i det norske samfunnet
 • Spørretimespørsmål fra Trond Giske (A) til kunnskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 20.02.2014

  Besvart: 26.02.2014 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om privatskoler som har fått krav om tilbakebetaling av offentlig støtte etter brudd på regelverket for statsstøtte, og hvordan statsråden vil sikre at dette faktisk gjennomføres fullt ut slik at man ikke skaper inntrykk av at juks lønner seg
 • Muntlig spørsmål fra Trond Giske (A) til kultur- og kirkeministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 01.06.2005

  Besvart: 01.06.2005 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

  Om at 2005-markeringen har gått på et dundrende underskudd, og hvordan man kunne havne i et slikt uføre, hvor man fullstendig mangler kontroll over et såpass oversiktlig prosjekt
 • Muntlig spørsmål fra Trond Giske (A) til barne- og familieministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 20.04.2005

  Besvart: 20.04.2005 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

  Om å sikre at alle barn får skikkelig hjelp fra barnevernet, på bakgrunn av at man enkelte plasser kutter i antall ansatte, samtidig som saksmengden øker