Svalbardbudsjettet 2014

Prop. 1 S (2013-2014), Innst. 17 S (2013-2014)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saka er behandla i utenriks- og forsvarskomiteen Tilråding levert 02.12.2013 Innst. 17 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 02.12.2013

   Behandla i Stortinget: 09.12.2013