Endringer i statsbudsjettet 2022 under UD, KUD, KDD, HOD, BFD, NFD, LMD, KLD, FD og OED (økonomiske tiltak i møte med krigen i Ukraina og ekstraordinære strømutgifter mv.)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Finansdepartementet Saka er behandla i finanskomiteen Tilråding levert 26.10.2022 Innst. 34 S (2022-2023)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet proposisjonen om endringer i statsbudsjettet 2022 vedrørende økonomiske tiltak i møte med krigen i Ukraina og ekstraordinære strømutgifter mv. Regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet forhandlet med Sosialistisk Venstreparti om å danne flertall for regjeringens forslag. Forhandlingene medførte følgende tillegg til regjeringens forslag: - Merkurbutikkene kan motta kompensasjon for høye strømutgifter i månedene september-desember 2022 innenfor en totalramme på ordningen på 23 mill. kroner. - Studenter får en ekstra støtte til høye strømutgifter på 1 500 kr i 2022. - Bostøtten utvides med 1 000 kr pr. måned i oktober og november 2022. Utbetalingen skjer i november og desember. - Matsentralen får et tilskudd på 2 mill. kroner i 2022. Stortinget sluttet seg til dette.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 26.10.2022

   Debattert i Stortinget 27.10.2022
   Votert i Stortinget 27.10.2022