Dagsorden

Storting torsdag den 08. juni 2017 kl. 10.00

Det vil bli foreslått votering etter sakene 1-3, og deretter samlet votering etter sakene 4-15. Møtet fortsetter utover kl. 16.00