Restad, Gudmund

Restad, Gudmund (1937-2021)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvalgt som representant for
Møre og Romsdal 1997-2001
Ansiennitet:
16 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Restad, Gudmund har avgått ved døden.

Representantforslag

Se alle

Spørsmål til statsrådene

Se alle spørretimespørsmål fra representanten
Se alle interpellasjoner fra representanten
Se alle skriftlige spørsmål fra representanten

Saksordfører i saker

Se alle