Innstilling fra finanskomiteen om endringer i skatte-, avgifts- og tollovgivningen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2013

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i finanskomiteen, den 12. juni 2013

Torgeir Micaelsen

leder og ordfører