Innstilling fra finanskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2016 vedrørende rammeområde 19 Tilfeldige utgifter og inntekter, rammeområde 20 Finansadministrasjon mv., rammeområde 22 Utbytte mv., samt garantier under Finansdepartementet, statsbudsjettets 90-poster og kapitlene som gjelder overføring til og fra Statens pensjonsfond utland.

Til Stortinget

Oslo, i finanskomiteen, den 11. desember 2015

Hans Olav Syversen

leder og ordfører