Innstilling fra finanskomiteen om skatter, avgifter og toll 2017

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i finanskomiteen, den 12. desember 2016

Hans Olav Syversen

Siri A. Meling

leder

ordfører