Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Bevilgninger på statsbudsjettet for 2017, kapitler under Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet samt forskningskapitler under Nærings- og fiskeridepartementet og Landbruks- og matdepartementet (rammeområde 16)

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, den 12. desember 2016

Iselin Nybø

fung. leder og ordf. for kap. 253 og 254

Henrik Asheim

ordf. for kap. 225, 227 og 3225

Norunn Tveiten Benestad

ordf. for kap. 280, 281, 340, 3280 og 3281

Christian Tynning Bjørnø

ordf. for kap. 220, 224, 230, 3220, 3224 og 3230

Kent Gudmundsen

ordf. for kap. 252, 257 og 276

Martin Henriksen

ordf. for kap. 223, 925, 926, 927, 928, 3925, 3926 og 3927

Audun Lysbakken

ordf. for kap. 222, 255, 283, 284 og 3222

Audun Otterstad

ordf. for kap. 200

Lill Harriet Sandaune

ordf. for kap. 270, 2410, 5310 og 5617

Tone Merete Sønsterud

ordf. for kap. 256 og 3256

Bente Thorsen

ordf. for kap. 258, 341, 342 og 3342

Anders Tyvand

ordf. for kap. 221 og 228

Kristin Vinje

ordf. for kap. 288, 920 og 3288

Anne Tingelstad Wøien

ordf. for kap. 226, 229, 1137 og 3229

Marianne Aasen

ordf. for kap. 260, 285 og 287