Lagtinget - Møte tysdag den 17. juni 2003 kl. 15.30

Dato: 17.06.2003

Dagsorden

Møtet slutt kl. 15.40.