Stortinget - Møte onsdag den 13. januar 1999 kl. 10

Dato: 13.01.1999

Ordinær spørretime

Presidenten: Det blir noen endringer i den oppsatte spørsmålslisten, og presidenten viser i den sammenheng til den oversikt som er omdelt på representantenes plasser i salen.

De foreslåtte endringer i dagens spørretime foreslås godkjent. – Det anses vedtatt.

Endringene var som følger:

Spørsmål 1, fra representanten Jan Simonsen til statsministeren, vil bli besvart av justisministeren.

Spørsmål 9, fra representanten Ane Sofie Tømmerås til justisministeren, bortfaller, da spørreren ikke er til stede.

Spørsmålene 14 og 16, fra henholdsvis representantene Anne Helen Rui og Bjørn Hernæs til samferdselsministeren, utsettes til neste spørretime, da statsråden er bortreist.

Spørsmål 15, fra representanten Jan Johnsen til samferdselsministeren, vil bli besvart av kirke-, utdannings- og forskningsministeren på vegne av samferdselsministeren, som er bortreist.

Spørsmål 1

Spørsmål 2

Spørsmål 3

Spørsmål 4

Spørsmål 5

Spørsmål 6

Spørsmål 7

Spørsmål 8

Spørsmål 9

Spørsmål 10

Spørsmål 11

Spørsmål 12

Spørsmål 13

Spørsmål 14

Spørsmål 15

Spørsmål 16

Spørsmål 17

Spørsmål 18

Spørsmål 19

Spørsmål 20

Spørsmål 21

Spørsmål 22

Spørsmål 23

Spørsmål 24

Spørsmål 25