Stortinget - Møte tirsdag den 3. juni 2014 kl. 10

Dato: 03.06.2014
President: Olemic Thommessen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 17.30.