Stortinget - Møte tirsdag den 11. mai 2021 *

Dato: 11.05.2021
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

Møtet slutt kl. 23.58.