Stortinget - Møte torsdag den 10. november 2022 *

Dato: 10.11.2022
President: Masud Gharahkhani

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

Møtet hevet kl. 16.03.