Stortinget - Møte torsdag den 10. november 2022

Dato: 10.11.2022
President: Masud Gharahkhani

Innhold

Dagsorden

Møtet hevet kl. 16.03.