Stortinget - Møte tirsdag den 29. november 2022

Dato: 29.11.2022
President: Svein Harberg

Innhold

Dagsorden

Møtet hevet kl. 15.42.