Rammeoverføringer, Skatte-, avgifts- og tollvedtak, utbytte mv. 2012

Prop. 1 S (2011-2012), Innst. 3 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 18.11.2011 Innst. 3 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har ved behandlingen av statsbudsjettet for 2012 vedtatt finanskomiteens tilrådning om skatte-, avgifts- og tollvedtak, rammeoverføringer, tilfeldige utgifter og inntekter og utbytte i tråd med regjeringens forslag.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.11.2011

   Behandlet i Stortinget: 24.11.2011