Svalbardbudsjettet 2012

Prop. 1 S (2011-2012), Innst. 17 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 30.11.2011 Innst. 17 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt Regjeringens forslag til bevilgninger og fullmakter for Svalbardbudsjettet

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.11.2011

   Behandlet i Stortinget: 13.12.2011