Statsbudsjettet 2012 (finansadministrasjonen, GIEK, 90-poster, Statens pensjonsfond utland)

Prop. 1 S (2011-2012), Innst. 5 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 08.12.2011 Innst. 5 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Finansdepartementets fagproposisjon, som er vedlegg til Prop. 1 S (2011-2012) Statsbudsjettet 2012. Vedtak er fattet i samsvar med regjeringens forslag.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.2011

   Behandlet i Stortinget: 15.12.2011