Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen)

Prop. 1 S (2011-2012), Innst. 9 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 05.12.2011 Innst. 9 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt Regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2012 vedkommende ramme 12, Miljøverndepartementet, og ramme 13, Olje- og energidepartementet. Vedtakene ble gjort med støtte fra de 3 regjeringspartiene.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.12.2011

   Behandlet i Stortinget: 12.12.2011