Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen)

Prop. 1 S (2011-2012), Innst. 13 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 30.11.2011 Innst. 13 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt fordeling av rammeområde 17, transport og kommunikasjon, på inntekts- og utgiftskapitler, inkl. fullmakter, under Samferdselsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet (programområde Kystforvaltning), og videre kapitler under Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (IKT-politikk) og Justis- og politidepartementet (Nødnett), Netto rammebeløpp for rammeområde 17 er kroner 34 420 821 000.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.11.2011

   Behandlet i Stortinget: 07.12.2011