Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen)

Prop. 1 S (2011-2012), Innst. 16 S (2011-2012) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 02.12.2011 Innst. 16 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet statsbudsjettet for 2012 for rammeområdene 1 og 6. Regjeringens budsjettforslag ble vedtatt med stemmene fra de tre regjeringspartiene.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.12.2011

   Behandlet i Stortinget: 09.12.2011