Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til justiskomiteen)

Prop. 1 S (2011-2012), Innst. 6 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 25.11.2011 Innst. 6 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt budsjettet for 2012 for de budsjettkapitler som hører inn under justis-og politidepartementet og som er fordelt til komiteen ved Stortingets vedtak. De samlede utgifter utgjør om lag 22 mrd. kroner. De største utgiftskapitlene er knyttet til politi, domstoler og kriminalomsorg.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.11.2011

   Behandlet i Stortinget: 02.12.2011