Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til næringskomiteen)

Prop. 1 S (2011-2012), Innst. 8 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 07.12.2011 Innst. 8 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra regjeringen til bevilgninger på rammeområde 9 (Nærings-og handelsdepartementet og Fornyings-administrasjons- og kirkedepartementet ), rammeområde 10 (Fiskeri-og kystdepartementet ) og rammeområde 11 Landbruks- og matdepartementet. Stortingets flertall, bestående av medlemmene fra Ap, Sv og Sp, har fordelt kr 5 100 895 000 på kapitler og poster på rammeområde 9 og kr 15 745 239 000 på rammeområde 11. Et annet flertall, bestående av medlemmene fra Ap, Sv,SP og KrF, har fordelt kr 580 308 000 på kapitler og poster på rammeområde 10.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.2011

   Behandlet i Stortinget: 14.12.2011