Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Finansministeren FIN (1 - 20 av 187)
 • Skriftlig spørsmål fra Eigil Knutsen (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:2985 (2020-2021)

  Innlevert: 20.09.2021

  Sendt: 20.09.2021

  Til behandling

  Hva er påløpt og bokført av effekt av regjeringens forslag til endringer i opsjonsbeskatningen?
 • Skriftlig spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til finansministeren

  Dokument nr. 15:2982 (2020-2021)

  Innlevert: 19.09.2021

  Sendt: 20.09.2021

  Til behandling

  Hvordan kan en person som har vunnet en gevinst gjennom lovlig pokerspill i utlandet, og som er skattepliktig i Norge, ta med seg gevinsten hjem til Norge slik at den kan beskattes av slik reglene krever? (F.eks. kontooverføring, kontanter i en koffert, veksle de inn i gullblokker, bruke krypto, eller noe annet?)
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:2975 (2020-2021)

  Innlevert: 13.09.2021

  Sendt: 14.09.2021

  Rette vedkommende: Finansministeren

  Til behandling

  Prissmitte som følge av CO2-prising av utslipp fra elektrisitetsproduksjon i EU gjør norsk strøm dyrere enn den ellers ville ha vært. Siden norsk strøm i all hovedsak er utslippsfri kan prissmitten anses som en form for markedssvikt. Hvorfor har ikke regjeringen tatt initiativ til å innføre en eksportavgift på strøm som kan korrigere denne markedssvikten, og hvordan kunne en slik avgift best utformes?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:2910 (2020-2021)

  Innlevert: 30.08.2021

  Sendt: 31.08.2021

  Besvart: 06.09.2021 av finansminister Jan Tore Sanner

  Det vises til den midlertidige ordningen med utsatt innbetaling av skatter og avgifter på grunn av pandemien. Hvor mye vil forsinkelsesrenten i denne ordningen kunne reduseres, dersom det heller tilbys en risikofri rente pluss omkostninger?
 • Skriftlig spørsmål fra Vetle Wang Soleim (H) til finansministeren

  Dokument nr. 15:2903 (2020-2021)

  Innlevert: 30.08.2021

  Sendt: 30.08.2021

  Besvart: 31.08.2021 av finansminister Jan Tore Sanner

  Hvor mange pensjonister ville fått økt formuesskatt dersom Arbeiderpartiets alternative budsjett for 2021 hadde blitt vedtatt, og hvor mye ville den gjennomsnittlige skatteendringen for denne gruppen vært på?
 • Skriftlig spørsmål fra Jon Gunnes (V) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2889 (2020-2021)

  Innlevert: 27.08.2021

  Sendt: 30.08.2021

  Rette vedkommende: Finansministeren

  Besvart: 02.09.2021 av finansminister Jan Tore Sanner

  Hvordan vil en fjerning av veibruksavgiften på biodrivstoff utenfor omsetningspåbudet påvirke omsetningen av biodrivstoff basert på palmeolje i Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Jon Gunnes (V) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2888 (2020-2021)

  Innlevert: 27.08.2021

  Sendt: 30.08.2021

  Rette vedkommende: Finansministeren

  Besvart: 02.09.2021 av finansminister Jan Tore Sanner

  Er det mulig innenfor EØS-avtalen å halvere veibruksavgiften på biodrivstoff innenfor omsetningspåbudet, og hvordan vil dette påvirke klimagassutslippene i Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:2854 (2020-2021)

  Innlevert: 22.08.2021

  Sendt: 23.08.2021

  Besvart: 31.08.2021 av finansminister Jan Tore Sanner

  I eit framlegg frå EU-kommisjonen datert 20. juli 2021 vert det føreslått å opprette det som synest å skulle verte eit nytt EU-byrå som skal arbeide mot kvitvasking og terrorfinansiering (AML/CFT). Kva for prinsipielle og praktiske konsekvensar vil framlegget kunne få for Noreg, og kan statsråden garantere at Noreg ikkje vil avstå suverenitet til det nye organet?
 • Skriftlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:2824 (2020-2021)

  Innlevert: 16.08.2021

  Sendt: 17.08.2021

  Besvart: 30.08.2021 av finansminister Jan Tore Sanner

  Regjeringen oppgir at den ønsker å endre reisefradraget for innbyggerne i de ca. 300 minst sentrale kommunene. Er dette tale om de 280 kommunene i SSBs sentralitetsklasser 4-6 eller eventuelt hvilke kommuner taler regjeringen om?
 • Skriftlig spørsmål fra Gisle Meininger Saudland (FrP) til finansministeren

  Dokument nr. 15:2834 (2020-2021)

  Innlevert: 15.08.2021

  Sendt: 19.08.2021

  Besvart: 30.08.2021 av finansminister Jan Tore Sanner

  Mener statsråden at det er rimelig at røde kors og andre frivillige som redder liv må betale avgift til staten for kjøp av beredskapskjøretøy?
 • Skriftlig spørsmål fra Eigil Knutsen (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:2805 (2020-2021)

  Innlevert: 13.08.2021

  Sendt: 16.08.2021

  Besvart: 24.08.2021 av finansminister Jan Tore Sanner

  I lys av at faktisk.no finner at skattekuttene Finansdepartementet oppga som svar på mitt skriftlige spørsmål nr. 2150 i realiteten er «betydelig høyere», ber jeg om ekte tall som Finansdepartementet og politisk ledelse kan stå for og spør på nytt om fordelingseffekten av regjeringens skattekutt totalt og formuesskatten samlet for perioden 2013 – 2021 fordelt etter både inntekt og nettoformue?
 • Skriftlig spørsmål fra Eigil Knutsen (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:2804 (2020-2021)

  Innlevert: 13.08.2021

  Sendt: 16.08.2021

  Besvart: 24.08.2021 av finansminister Jan Tore Sanner

  I lys av at faktisk.no finner at skattekuttene er «betydelig høyere» enn det som framgår av svar fra Finansministeren på skriftlig spørsmål 2150 fra Eigil Knutsen datert 12.5.2021, hvor store er egentlig skattekuttene (skatt og formuesskatt) til de rikeste 10, 1 og 0,1 prosentene i Norge i perioden 2013 – 2021 siden også disse skattekuttene da må være betydelig høyere enn det Finansdepartementet tidligere har sagt?
 • Skriftlig spørsmål fra Vetle Wang Soleim (H) til finansministeren

  Dokument nr. 15:2793 (2020-2021)

  Innlevert: 12.08.2021

  Sendt: 12.08.2021

  Besvart: 16.08.2021 av finansminister Jan Tore Sanner

  Hva er effekten på inntektsulikhet målt ved GINI av Arbeiderpartiets alternative skatteopplegg for 2021?
 • Skriftlig spørsmål fra Hans Andreas Limi (FrP) til finansministeren

  Dokument nr. 15:2745 (2020-2021)

  Innlevert: 05.08.2021

  Sendt: 06.08.2021

  Besvart: 10.08.2021 av finansminister Jan Tore Sanner

  Hva vil provenyet være ved å fjerne 1. trinn i trinnskatten og redusere trinn 2 fra fire til to prosent?
 • Skriftlig spørsmål fra Hans Andreas Limi (FrP) til finansministeren

  Dokument nr. 15:2744 (2020-2021)

  Innlevert: 05.08.2021

  Sendt: 06.08.2021

  Besvart: 10.08.2021 av finansminister Jan Tore Sanner

  Hva vil provenyet være ved å øke bunnfradraget i formuesskatten til henholdsvis 5 og 10 millioner kroner?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:2705 (2020-2021)

  Innlevert: 30.06.2021

  Sendt: 02.08.2021

  Besvart: 09.08.2021 av finansminister Jan Tore Sanner

  Hvordan har dialogen med ESA om verdsettelsesrabatt i formuesbeskatningen for norskeide hoteller og overnattingssteder gått, og kan statsråden bekrefte at en verdsettelsesrabatt er mulig å innføre i Norge slik regjeringen har lovet reiselivsnæringen?
 • Skriftlig spørsmål fra Sivert Bjørnstad (FrP) til finansministeren

  Dokument nr. 15:2686 (2020-2021)

  Innlevert: 30.06.2021

  Sendt: 30.06.2021

  Besvart: 05.07.2021 av finansminister Jan Tore Sanner

  Hva vil konsekvensene for norske bedrifter bli hvis arveavgiften gjeninnføres?
 • Skriftlig spørsmål fra Åsmund Aukrust (A) til statsministeren

  Dokument nr. 15:2679 (2020-2021)

  Innlevert: 30.06.2021

  Sendt: 30.06.2021

  Rette vedkommende: Finansministeren

  Besvart: 06.07.2021 av finansminister Jan Tore Sanner

  Mener statsministeren at sosiale forskjeller er noe folk innbiller seg, og at inntektsulikheten ikke har økt i hennes regjeringstid?
 • Skriftlig spørsmål fra Åsmund Aukrust (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:2678 (2020-2021)

  Innlevert: 30.06.2021

  Sendt: 30.06.2021

  Besvart: 05.07.2021 av finansminister Jan Tore Sanner

  Kan jeg be om den prosentvise utviklingen i reallønn for de 10 pst. ansatte med lavest lønn i privat sektor fra 2014-2020, samt prosentvis utvikling i privat formue for de 10 pst. største private formuene samme periode?
 • Skriftlig spørsmål fra Morten Wold (FrP) til finansministeren

  Dokument nr. 15:2677 (2020-2021)

  Innlevert: 30.06.2021

  Sendt: 30.06.2021

  Besvart: 02.07.2021 av finansminister Jan Tore Sanner

  Hva vil provenyet være ved å øke minstefradraget med 50 prosent, og vil regjeringen ta initiativ til å øke minstefradraget?