Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Finansministeren FIN (1 - 20 av 196)
 • Skriftlig spørsmål fra Helge Orten (H) til finansministeren

  Dokument nr. 15:2344 (2022-2023)

  Innlevert: 26.05.2023

  Sendt: 26.05.2023

  Til behandling

  Hva er oppdatert provenyanslag for hhv. avtalen om havbruksskatt og regjeringens forslag?
 • Skriftlig spørsmål fra Marie Sneve Martinussen (R) til finansministeren

  Dokument nr. 15:2328 (2022-2023)

  Innlevert: 24.05.2023

  Sendt: 24.05.2023

  Til behandling

  I RNB oppjusterer regjeringen anslaget for KPI i 2023 til 5,4 pst. Kan statsråden legge fram oppdaterte prognoser for hvordan prisveksten i 2023 er ventet å bli for de ulike undergruppene som inngår i konsumprisindeksen?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingjerd Schou (H) til finansministeren

  Dokument nr. 15:2323 (2022-2023)

  Innlevert: 24.05.2023

  Sendt: 24.05.2023

  Til behandling

  Bergens Tidende omtaler 24. mai hvordan innsyn i reiseregninger fra Skatteetaten viser at millioner av kroner har gått med på å fly norske bistandsarbeidere på businessklasse til utviklingsland. Saken blir på lederplass i Fædrelandsvennen samme dag omtalt som "uakseptabel". Hvilken vurdering gjør finansministeren seg av denne bruken av offentlige midler?
 • Skriftlig spørsmål fra Hans Andreas Limi (FrP) til finansministeren

  Dokument nr. 15:2314 (2022-2023)

  Innlevert: 23.05.2023

  Sendt: 23.05.2023

  Til behandling

  Kan statsråden gi en oversikt over hvilke flyselskaper som per i dag betaler flypassasjeravgift?
 • Skriftlig spørsmål fra Marie Sneve Martinussen (R) til finansministeren

  Dokument nr. 15:2269 (2022-2023)

  Innlevert: 16.05.2023

  Sendt: 16.05.2023

  Besvart: 26.05.2023 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  Vil regjeringen legge frem forslag om "arbeidsfradrag" i skattesystemet i statsbudsjettet 2024?
 • Skriftlig spørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til finansministeren

  Dokument nr. 15:2261 (2022-2023)

  Innlevert: 16.05.2023

  Sendt: 16.05.2023

  Besvart: 24.05.2023 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  I Haugesunds Avis kan vi lese at HighComps sin avdeling på Bokn avvikles, og at de nå velger å flytte all produksjon til Arendal. Dette får direkte konsekvens for 15 ansatte, noe som er svært høyt i en liten distriktskommune som Bokn. Eierne er ærlige på at det er lakseskatten og utsatte/kansellerte investeringsprosjekter som er årsak til at de må skalere ned, og dermed legge ned avdelingen på Bokn. Hvilket ansvar mener statsråden at han selv har for denne avviklingen?
 • Skriftlig spørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til finansministeren

  Dokument nr. 15:2233 (2022-2023)

  Innlevert: 14.05.2023

  Sendt: 15.05.2023

  Besvart: 22.05.2023 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  Stadig flere formuende flytter ut av Norge grunnet det økte skattepresset. Viktige skattebidragsytere flytter ut fra Norge i stort monn, i første omgang var det milliardærer, mens det nå virker å være mange med lavere formue som flytter, og mange som planlegger å flytte. Basert på flyttetall så langt det siste året, kan finansministeren gi en framskrivning på hvor mange formuende Norge vil miste iløpet av 2023, og hvor mye skatteinntektene for Norge vil reduseres når disse formuende flytter?
 • Skriftlig spørsmål fra Ola Elvestuen (V) til finansministeren

  Dokument nr. 15:2198 (2022-2023)

  Innlevert: 11.05.2023

  Sendt: 12.05.2023

  Besvart: 24.05.2023 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  Kan finansministeren gi en oversikt over samlet økning eller reduksjon i budsjettposter som kan ha effekt på utslipp eller opptak av klimagasser i framlegget til revidert nasjonalbudsjett for 2023? Ber også om et utslippsestimat på poster der dette er mulig.
 • Skriftlig spørsmål fra Sara Bell (SV) til finansministeren

  Dokument nr. 15:2194 (2022-2023)

  Innlevert: 11.05.2023

  Sendt: 11.05.2023

  Besvart: 22.05.2023 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  Har overgangen fra kommunal skatteinnkreving til statlig skatteinnkreving ført til endringer i skatteinngangen?
 • Skriftlig spørsmål fra Lan Marie Nguyen Berg (MDG) til finansministeren

  Dokument nr. 15:2176 (2022-2023)

  Innlevert: 09.05.2023

  Sendt: 10.05.2023

  Besvart: 16.05.2023 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  I hvilken grad har oljeskattepakken som ble gitt i 2020 bidratt til inflasjonspresset og rentehevingene i norsk økonomi?
 • Skriftlig spørsmål fra Tage Pettersen (H) til finansministeren

  Dokument nr. 15:2172 (2022-2023)

  Innlevert: 09.05.2023

  Sendt: 10.05.2023

  Besvart: 16.05.2023 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  Jeg viser til høringsnotatet om endringer i merverdiavgiftsfritaket for elektroniske aviser 9. mai 2023. Hva anslår departementet provenytapet vil være i innføringsåret og på lang sikt?
 • Skriftlig spørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til finansministeren

  Dokument nr. 15:2152 (2022-2023)

  Innlevert: 07.05.2023

  Sendt: 08.05.2023

  Besvart: 11.05.2023 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  Kronen har stupt i verdi den siste tiden. Med unntak av noen få dager etter at coronakrisen traff for fullt i mars 2020 har euro aldri vært dyrere for nordmenn. Det kan virke som regjeringens økonomiske prioriteringer og skattepolitikk ikke møter gehør internasjonalt. Kan statsråden avklare om han mener regjeringen fører riktig penge- og finanspolitikk i dagens urolige marked, spesielt med tanke på den voldsomme kronesvekkelsen den siste tiden?
 • Skriftlig spørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til finansministeren

  Dokument nr. 15:2131 (2022-2023)

  Innlevert: 04.05.2023

  Sendt: 05.05.2023

  Besvart: 11.05.2023 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  Når vil ofrene for uriktig innkrevd trygdeavgift få svar på sine henvendelser til skatteetaten, og har skatteetaten tilgang på informasjon som gjør det mulig å identifisere flere av ofrene for feilen?
 • Skriftlig spørsmål fra Heidi Nordby Lunde (H) til finansministeren

  Dokument nr. 15:2107 (2022-2023)

  Innlevert: 02.05.2023

  Sendt: 03.05.2023

  Besvart: 10.05.2023 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  Vil finansministeren legge til rette for at Skatteetaten også kan dele inntektsopplysninger med leverandør av offentlig tjenestepensjon, slik etaten gjør for privat tjenestepensjon?
 • Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til finansministeren

  Dokument nr. 15:2090 (2022-2023)

  Innlevert: 28.04.2023

  Sendt: 02.05.2023

  Besvart: 10.05.2023 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  Vil statsråden følge opp, og rydde opp i dagens praksis med at kommuner ikke kan opprette generasjonsboliger/medboerkonsept for unge og eldre og tilby billigere leie til eksempelvis studenter eller andre unge uten at dette utløser økt skatt?
 • Skriftlig spørsmål fra Lan Marie Nguyen Berg (MDG) til finansministeren

  Dokument nr. 15:2066 (2022-2023)

  Innlevert: 26.04.2023

  Sendt: 27.04.2023

  Besvart: 04.05.2023 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  Regjeringens har varslet at den vil fremme et forslag om grunnrenteskatt på vindkraft før sommeren. Vil regjeringen i samband med dette legge frem oppdaterte provenyberegninger, og vil regjeringen også beregne hvor store forpliktelser staten påføres i for av fremførbar negativ skatt dersom grunnrenteskatten innføres fra 1. januar 2023 slik det er foreslått?
 • Skriftlig spørsmål fra Hans Andreas Limi (FrP) til finansministeren

  Dokument nr. 15:2053 (2022-2023)

  Innlevert: 26.04.2023

  Sendt: 26.04.2023

  Besvart: 04.05.2023 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  For å dekke statens valutabehov og overføre annen valuta til Oljefondet, selger Norges Bank milliarder av kroner nær sagt hver eneste dag. Kan statsråden redegjøre for dette kronesalgets påvirkning på kronekursen og om «valutavekslingen» har bidratt til ytterligere svekking av en allerede svak kronekurs?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til finansministeren

  Dokument nr. 15:2043 (2022-2023)

  Innlevert: 25.04.2023

  Sendt: 25.04.2023

  Besvart: 02.05.2023 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  I verbalvedtakene fra Prop 1 2022-2023, (statsbudsjettet 2023) står det: “Stortinget ber regjeringen utrede engangsavgift på fossile lastebiler, busser og andre tunge kjøretøy”. Hvilke ulike modeller for engangsavgift ser finansdepartementet på i sine utredninger, hva er foreløpig prioritert rekkefølge og når kommer forslaget på høring?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til finansministeren

  Dokument nr. 15:2039 (2022-2023)

  Innlevert: 24.04.2023

  Sendt: 24.04.2023

  Besvart: 28.04.2023 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  Dersom Finansdepartementet konkluderer med at man ikke kan fullt ut offentliggjøre opplysningene slik lov om register over reelle rettighetshavere er innrettet, vil finansministeren komme tilbake til Stortinget med et forslag om endringer i lov om register over reelle rettighetshavere, som kan sikre at registeret kan være fullt ut offentlig tilgjengelig for allmennheten?
 • Skriftlig spørsmål fra Sofie Marhaug (R) til finansministeren

  Dokument nr. 15:2038 (2022-2023)

  Innlevert: 24.04.2023

  Sendt: 24.04.2023

  Besvart: 28.04.2023 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  Er det regjeringen som har instruert Statnett om å sette opp kapasiteten på North Sea Link igjen, og hvorfor er det nå ikke riktig å "eksportere mindre strøm i den kabelen", slik statsråden mente i mars?