Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Finansministeren FIN (1 - 20 av 91)
 • Skriftlig spørsmål fra Alfred Jens Bjørlo (V) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1334 (2023-2024)

  Innlevert: 23.02.2024

  Sendt: 23.02.2024

  Til behandling

  Finansministeren meiner det er «unorsk» og «gift i den norske modellen» å ville fjerne formuesskatten, og at den «bidrar på en god måte til å utjevne forskjeller mellom fattig og rik» (VG, 7/2). Vil finansministeren vurdere å utvide grunnlaget for formuesskatt for landbrukseigedom, slik at også finansministeren gjennom si betydelege formuesplassering i landbrukseigedom som han i dag ikkje betaler formuesskatt på, får høve til å vere med og styrke den norske modellen og utjamne forskjellane mellom fattig og rik endå meir?
 • Skriftlig spørsmål fra Marie Sneve Martinussen (R) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1320 (2023-2024)

  Innlevert: 22.02.2024

  Sendt: 22.02.2024

  Til behandling

  Skjermingsrenta ble nylig fastsatt til 3,2 prosent for 2023, opp fra 1,7 prosent i 2022. Kan statsråden legge fram anslag på hvor stor økning i skattefritt utbytte/gevinst dette vil føre til i 2023, og hvordan dette fordeles etter mottakernes nettoformue, gitt slik fordelingen av benyttet skjermingsfradrag var i seneste tilgjengelige år?
 • Skriftlig spørsmål fra Marie Sneve Martinussen (R) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1319 (2023-2024)

  Innlevert: 22.02.2024

  Sendt: 22.02.2024

  Til behandling

  Hvor mye av endringen i provenyet fra formuesskatten år for år fra 2013-2024 kan tilskrives regelendringer og hvor mye er et resultat av at skattegrunnlaget har endret seg på grunn av formuesvekst?
 • Skriftlig spørsmål fra Ola Elvestuen (V) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1317 (2023-2024)

  Innlevert: 22.02.2024

  Sendt: 22.02.2024

  Til behandling

  Finnes det et estimat på hvor store investeringer Norge må gjøre hvert år for å nå vårt nasjonale klimamål for 2030, som er meldt inn under Parisavtalen, og hvis ikke, vil finansministeren vurdere å utrede et slikt estimat Opplys gjerne om hvilke sektorer som krever de største investeringene?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1295 (2023-2024)

  Innlevert: 19.02.2024

  Sendt: 19.02.2024

  Til behandling

  Nylig kjente Oslo tingrett tre oljetillatelser ugyldige. Alle oljetillatelsene ble behandlet tidsnok til å havne inn under det veldig gunstige midlertidige oljeskattesystemet. Staten har anket dommen, men jeg ønsker finansministerens vurdering av hva man vil gjøre med oljeskatten dersom dommen blir opprettholdt. Vil skattemyndighetene vurdere feltene til å fortsatt være gyldige innenfor det midlertidige oljeskattesystemet, og hvem må eventuelt ta regningen med å etterbetale den skattefordelen?
 • Skriftlig spørsmål fra Sivert Bjørnstad (FrP) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1285 (2023-2024)

  Innlevert: 18.02.2024

  Sendt: 19.02.2024

  Besvart: 23.02.2024 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  Hva vil finansministeren gjøre for å sikre en videreføring av leiebilbransjens rammevilkår, så bransjen fortsatt kan bidra til tilgjengeligheten til det norske reiselivsproduktet, og hva vil næringsministeren gjøre for å sikre en videreføring av leiebilbransjens rammevilkår så bransjen fortsatt kan bidra til tilgjengeligheten til det norske reiselivsproduktet?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1270 (2023-2024)

  Innlevert: 13.02.2024

  Sendt: 19.02.2024

  Besvart: 23.02.2024 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  En god stund framover ligger Norge an til å ha tre forskjellige oljeskatteregler, der det har stor økonomisk betydning hvilket regelverk man kommer innenfor. Hva er finansministerens vurdering av risikoen for skattetilpasning i petroleumsskattereglene, både på prosjekt og innad i selskaper?
 • Skriftlig spørsmål fra Sveinung Rotevatn (V) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1228 (2023-2024)

  Innlevert: 13.02.2024

  Sendt: 13.02.2024

  Besvart: 21.02.2024 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  Vil regjeringa vurdere å innføre frikort for skatteytarar på Svalbard, slik som på fastlandet?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1222 (2023-2024)

  Innlevert: 12.02.2024

  Sendt: 13.02.2024

  Besvart: 21.02.2024 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  Med utgangspunkt i vedtatt budsjett for 2024, kan jeg be om en oversikt over fordelingseffekten av å fjerne formueskatten på aksjer og driftsmidler?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1199 (2023-2024)

  Innlevert: 09.02.2024

  Sendt: 12.02.2024

  Besvart: 16.02.2024 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  Viser til spørsmål 01.02 og 19.01 hvor besvarelsen ikke gir en oversikt over hvilke land Norge har sagt fra seg skatt i tre år ved utflytting. Har Finansdepartementet denne oversikten?
 • Skriftlig spørsmål fra Hans Andreas Limi (FrP) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1194 (2023-2024)

  Innlevert: 09.02.2024

  Sendt: 09.02.2024

  Besvart: 16.02.2024 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  Kan statsråden redegjøre om forutsetningene for at 24 800 personer blir nullskatteytere dersom formuesskatten fjernes, og for hvorfor den direkte konsekvensen kun kan bli en tilsvarende økt skattebyrde for folk flest?
 • Skriftlig spørsmål fra Ane Breivik (V) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1183 (2023-2024)

  Innlevert: 08.02.2024

  Sendt: 09.02.2024

  Rette vedkommende: Finansministeren

  Besvart: 16.02.2024 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  Hvilke løsninger vurderer statsråden for problemstillingen der ukrainere med egen bil i Norge ikke kan returnere bilen til Ukraina, men heller ikke er i økonomisk posisjon til å registrere kjøretøyet sitt i Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Ane Breivik (V) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1181 (2023-2024)

  Innlevert: 08.02.2024

  Sendt: 09.02.2024

  Besvart: 15.02.2024 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  Vil finansministeren utrede en mulig justering av handlingsregelen, i tråd med anbefalingene fra Finanspolitikkutvalget?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1167 (2023-2024)

  Innlevert: 07.02.2024

  Sendt: 07.02.2024

  Besvart: 14.02.2024 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  I ordinær spørretime 24. januar stilte jeg finansministeren spørsmål om et åpent register over reelle rettighetshavere, som skal avdekke skjult eierskap. I svaret fra finansministeren viser han til "juridiske betenkeligheter" rundt et åpent register. Kan det bes om å få en oversikt over alle de juridiske betenkelighetene knyttet til å ha registeret åpent?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1166 (2023-2024)

  Innlevert: 07.02.2024

  Sendt: 07.02.2024

  Besvart: 13.02.2024 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  Vil finansministeren vurdere å gjøre endringer i definisjonen av det å være skattemessig bosatt i Norge for å unngå skattetilpasning, og vil finansministeren be om dokumentasjon fra Sveits og andre land på antall dager utflyttere har oppholdt seg i landet?
 • Skriftlig spørsmål fra Sveinung Rotevatn (V) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1141 (2023-2024)

  Innlevert: 05.02.2024

  Sendt: 05.02.2024

  Besvart: 12.02.2024 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  Hvordan vil finansministeren sikre at norske butikker fortsatt har en reell mulighet til å preferere betalingsnettverk, og dermed spare betydelige kostnader, når kundene betaler med kombinerte kort i Apple Pay og andre digitale lommebøker?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Martin Sandtrøen (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1129 (2023-2024)

  Innlevert: 02.02.2024

  Sendt: 05.02.2024

  Besvart: 07.02.2024 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  Med utgangspunkt i vedtatt budsjett for 2024, kan jeg be om en oversikt over fordelingseffekten av å fjerne formueskatten?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1114 (2023-2024)

  Innlevert: 01.02.2024

  Sendt: 02.02.2024

  Besvart: 07.02.2024 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  Finansministeren (29.01) svarer ikke på hvilke land Norge har en avtale med der vi fraskriver oss 3-årsregelen for skatteplikt. Skatteavtalen Norge/Sveits regulerer skattemessig bosetting, og at skatteplikt til Norge opphører ved flytting, da det i prinsippet skal betales i Sveits. Men flere kantoner fritar rike utlendinger for skatt. Dermed åpner skatteavtalen for tilpasninger bort fra regelen om tre års inntekts- og formuesskatteplikt til Norge etter utflytting. Ber derfor på nytt om å få denne oversikten, land for land?
 • Skriftlig spørsmål fra Bengt Rune Strifeldt (FrP) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1112 (2023-2024)

  Innlevert: 01.02.2024

  Sendt: 02.02.2024

  Besvart: 09.02.2024 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  Vil regjeringen gjøre det de kan for å styrke nordmenns kjøpekraft i 2024, og er det derfor utelukket med en styrking av tollvernet i inneværende år?
 • Skriftlig spørsmål fra Hans Andreas Limi (FrP) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1110 (2023-2024)

  Innlevert: 01.02.2024

  Sendt: 01.02.2024

  Besvart: 08.02.2024 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  Hva er de samfunnsmessige konsekvensene dersom BankAxept utestenges fra digitale lommebøker?