Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Finansministeren FIN (1 - 20 av 129)
 • Skriftlig spørsmål fra Morten Ørsal Johansen (FrP) til finansministeren

  Dokument nr. 15:2132 (2020-2021)

  Innlevert: 05.05.2021

  Sendt: 06.05.2021

  Til behandling

  En undersøkelse fra NHHS Consulting slår fast at 63% av personer med stor næringsformue i høy grad vil vurdere utflytting fra Norge hvis Ap får flertall for økt formuesskatt, og at 21 prosent av formuen til Norges rikeste tilhører utflyttede skattebetalere. Har Finansdepartementet en oversikt over omfanget av antatt skattemotivert utflytting på lang sikt, og hvilken effekt har utflytting av investorer på sysselsetting og investeringer i norske vekstbedrifter?
 • Skriftlig spørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:2130 (2020-2021)

  Innlevert: 05.05.2021

  Sendt: 06.05.2021

  Rette vedkommende: Finansministeren

  Til behandling

  Hvilke endringer i eiendomsskatten kan gjøres for å sikre lik verdifastsettelse av sekundærboliger for eiendomsskatt og formueskatt, og hvilke konsekvenser vil slike endring ha for prisutviklingen i eie- og leiemarkedet for bolig?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingrid Heggø (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:2127 (2020-2021)

  Innlevert: 05.05.2021

  Sendt: 06.05.2021

  Til behandling

  SSB (rapport 2016/38) estimerte at et jobbskattefradrag etter svensk modell for alle i aldersgruppen 22-61 år ville medføre et samlet skatteprovenytap på 11,3 prosent, dette tilsvarte om lag 30 mrd. kroner. Hvor mye ville et jobbskattefradrag tilsvarende det svenske medført i samlet skatteprovenytap dersom det var begrenset til arbeidstagere under 30 år, og hvor mange flere under 30 år ville da kommet i jobb?
 • Skriftlig spørsmål fra Fredric Holen Bjørdal (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:2125 (2020-2021)

  Innlevert: 05.05.2021

  Sendt: 05.05.2021

  Til behandling

  Kor stort er omfanget av indirekte eige av sekundærbustadar, det vil seie vie selskapsformer som gjer at eigar ikkje skattar av sekundærbustad verken som næringseigedom eller sekundærbustad, men til aksjeverdien?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til finansministeren

  Dokument nr. 15:2120 (2020-2021)

  Innlevert: 04.05.2021

  Sendt: 05.05.2021

  Til behandling

  Vil ministeren ta nødvendige grep for å sikre et forutsigbart system for merverdiavgiftskompensasjon som dekker helse- og omsorgstjenester levert av ideelle til kommunene?
 • Skriftlig spørsmål fra Aleksander Stokkebø (H) til finansministeren

  Dokument nr. 15:2117 (2020-2021)

  Innlevert: 04.05.2021

  Sendt: 04.05.2021

  Til behandling

  Kan finansministeren redegjøre for det pågående arbeidet med å utvide aktsomhetsvurderingene i forkant av Statens pensjonsfond utland (SPU) sine investeringer, herunder hva som skiller det fra en etisk eller mekanisk forhåndsfiltrering?
 • Skriftlig spørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:2109 (2020-2021)

  Innlevert: 03.05.2021

  Sendt: 04.05.2021

  Til behandling

  I lys av avsløringene om at ansatte i meglerhus har presentert kjøpsanbefalinger i etterkant av egne kjøp og dermed kunnet påvirke aksjekursene til egen vinning, ser statsråden noe behov for å regulere egenhandel strengere enn i dag?
 • Skriftlig spørsmål fra Sivert Bjørnstad (FrP) til finansministeren

  Dokument nr. 15:2080 (2020-2021)

  Innlevert: 30.04.2021

  Sendt: 30.04.2021

  Til behandling

  Mener finansministeren det er rimelig og i tråd med vedtatt betalingsutsettelse for skatt og avgifter på grunn av koronakrisen at skatteetaten foretar «motregning» slik at bedrifter ikke mottar utbetaling for arbeid utført for offentlige kunder, og dermed heller ikke får den skatteutsettelse de har krav på?
 • Skriftlig spørsmål fra Sivert Bjørnstad (FrP) til finansministeren

  Dokument nr. 15:2075 (2020-2021)

  Innlevert: 29.04.2021

  Sendt: 30.04.2021

  Besvart: 05.05.2021 av finansminister Jan Tore Sanner

  Har statsråden forståelse for at det er viktig at den utvidede SMB-rabatten raskt kommer på plass slik at norske banker også kan gjøre nytte av reduksjonen i kapitalkravene som grunnlag for å være enda sterkere til stede for små og mellomstore bedrifter?
 • Skriftlig spørsmål fra Eigil Knutsen (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:2062 (2020-2021)

  Innlevert: 28.04.2021

  Sendt: 29.04.2021

  Besvart: 06.05.2021 av finansminister Jan Tore Sanner

  Hvor mange milliarder har landets rikeste fått i perioden 2013 – 2021 i formueskattekutt av denne regjeringen?
 • Skriftlig spørsmål fra Hans Andreas Limi (FrP) til finansministeren

  Dokument nr. 15:2051 (2020-2021)

  Innlevert: 27.04.2021

  Sendt: 28.04.2021

  Besvart: 06.05.2021 av finansminister Jan Tore Sanner

  Det er naturlig at bedrifter stadig ser etter muligheter for å redusere kostnader, herunder endringer i selskapsstruktur. Dessverre finnes det eksempler på at bedrifter som har gjort denne jobben straffes med krav om tilbakebetaling av midler fra den midlertidige tilskuddsordningen for foretak med stort omsetningsfall. Mener statsråden at det er riktig at for eksempel Mare Safety AS skal måtte tilbakebetale tilskudd fordi de av kostnadshensyn i 2019 fusjonerte Mare Safety AS og Mare Safe Sea AS?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingrid Heggø (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:2048 (2020-2021)

  Innlevert: 27.04.2021

  Sendt: 28.04.2021

  Besvart: 05.05.2021 av finansminister Jan Tore Sanner

  I desember fikk NTB oversendt beregninger fra Finansdepartementet som viser endringer i samlet skatte- og avgiftsnivå under Erna Solberg som statsminister. Kan jeg få oversendt samme oversikt, altså vedtatte endringer i samlet skatte- og avgiftsnivå, kun varige skatte- og avgiftslettelser, målt i 2021-kroner? Ber om at sum avgift og sum skatt fremgår og at midlertidige kutt holdes utenfor, men synliggjøres i egen oversikt.
 • Skriftlig spørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:2047 (2020-2021)

  Innlevert: 27.04.2021

  Sendt: 28.04.2021

  Besvart: 06.05.2021 av finansminister Jan Tore Sanner

  Hva er den reelle veksten i statsbudsjettets utgifter og oljepengebruk fra 2013-2021?
 • Skriftlig spørsmål fra Hans Andreas Limi (FrP) til finansministeren

  Dokument nr. 15:2001 (2020-2021)

  Innlevert: 22.04.2021

  Sendt: 23.04.2021

  Besvart: 29.04.2021 av finansminister Jan Tore Sanner

  Det er vedtatt å innføre kildeskatt på leie av skip, fartøy, rigg mv. fra oktober i år, med et anslått proveny på 100 mill. kroner. Hvilken betydning får det for de beregnede inntektene av kildeskatten for 2021 dersom selskapene tilpasser seg, og eierskapet til kun to rigger flyttes til Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1972 (2020-2021)

  Innlevert: 20.04.2021

  Sendt: 20.04.2021

  Besvart: 27.04.2021 av finansminister Jan Tore Sanner

  Mener statsråden det er rimelig at Elrond, den nye ferja som skal trafikkere strekningen Horn- Tangen på Randsfjorden, ikke får merverdiavgiftsfritak fordi den ikke kan fraktes hel fra verftet til en innsjø ?
 • Skriftlig spørsmål fra Eigil Knutsen (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1960 (2020-2021)

  Innlevert: 19.04.2021

  Sendt: 19.04.2021

  Besvart: 23.04.2021 av finansminister Jan Tore Sanner

  Hvilke grep tar statsråden og administrativ ledelse i Finansdepartementet for å sikre habiliteten til nye kandidater til vervet som visesentralbanksjef?
 • Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1950 (2020-2021)

  Innlevert: 16.04.2021

  Sendt: 19.04.2021

  Rette vedkommende: Finansministeren

  Besvart: 23.04.2021 av finansminister Jan Tore Sanner

  Når vil statsråden fremme det etterlengtede forslaget om at campingbiler/bobiler med europeisk typegodkjenning automatisk skal godkjennes for registrering i Norge uten fremstilling for enkeltgodkjenning ved en trafikkstasjon?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1936 (2020-2021)

  Innlevert: 15.04.2021

  Sendt: 16.04.2021

  Besvart: 22.04.2021 av finansminister Jan Tore Sanner

  De midlertidige endringene i oljeskatten gjelder for alle prosjekter som har levert inn PUD/PAD innen 1. januar 2023 og som har fått godkjent PUD/PAD innen 2024. Hvor lenge gjelder skattefordelene for et prosjekt som har levert inn PUD/PAD innen 1.januar 2023 eller fått godkjent PUD/PAD innen 2024?
 • Skriftlig spørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1931 (2020-2021)

  Innlevert: 15.04.2021

  Sendt: 16.04.2021

  Besvart: 23.04.2021 av finansminister Jan Tore Sanner

  Hva er grunne til at en lett el-scooter (140 kg) plasseres avgiftsmessig sammen med motorsykkel og ikke moped?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1901 (2020-2021)

  Innlevert: 12.04.2021

  Sendt: 13.04.2021

  Besvart: 21.04.2021 av finansminister Jan Tore Sanner

  Med utgangspunkt i regler for formueskatt for 2013 kan jeg be om oversikt over følgende forhold for årene 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 og 2019 for landet og stortingsvalgkretsene; (innbetalt formueskatt, antall formueskatteytere og gjennomsnittlig innbetalt formueskatt pr. skatteyter) samt endring i skattesatser og verdsettingsregler?