Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Finansministeren FIN (1 - 20 av 165)
 • Skriftlig spørsmål fra Heidi Nordby Lunde (H) til finansministeren

  Dokument nr. 15:2058 (2021-2022)

  Innlevert: 13.05.2022

  Sendt: 16.05.2022

  Til behandling

  Vil finansministeren sørge for at utbytte fra utenlandske aksjer ikke dobbeltbeskattes for personer som sparer på aksjesparekonto og fondskonto?
 • Skriftlig spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til finansministeren

  Dokument nr. 15:2056 (2021-2022)

  Innlevert: 13.05.2022

  Sendt: 13.05.2022

  Til behandling

  Skatteforvaltningsloven § 7-5(7) pålegger formidler av drosjetjenester å gi opplysninger fra skiftlappen for løyvehavere som er tilknyttet virksomheten, til Skatteetaten. Skatteetaten har fritatt multinasjonale appselskaper fra denne plikten. Kan statsråden redegjøre for hvorfor det er rimelig at disse aktørene er fritatt fra den plikten som påhviler alle drosjesentralene i Norge og har multinasjonale appselskaper rapportert inn løyvehavers omsetning fra skiftlapp som produseres i taksameter, for året 2021, innen fristen 31.1-22?
 • Skriftlig spørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til finansministeren

  Dokument nr. 15:2055 (2021-2022)

  Innlevert: 13.05.2022

  Sendt: 13.05.2022

  Til behandling

  I ordinær spørretime 4. mai viste finansministeren til gjennomsnittlige drivstoffpriser for mars og april i sin argumentasjon for å la være å komme med tiltak mot høye drivstoffpriser. Kan statsråden fremskaffe oversikt over gjennomsnittlige drivstoffpriser per måned fra oktober 2021 til og med første halvdel av mai 2022, og gjerne brutt ned på landsdeler hvis mulig?
 • Skriftlig spørsmål fra Sveinung Rotevatn (V) til finansministeren

  Dokument nr. 15:2047 (2021-2022)

  Innlevert: 12.05.2022

  Sendt: 13.05.2022

  Til behandling

  Kan finansministeren gi ei oversikt over samla auke eller reduksjon i klima- og miljøinnsatsen i framlegget til revidert nasjonalbudsjett?
 • Skriftlig spørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2031 (2021-2022)

  Innlevert: 11.05.2022

  Sendt: 11.05.2022

  Rette vedkommende: Finansministeren

  Til behandling

  Kan samferdselsministeren legge fram eit detaljert oppsett over kva dei minst 50 milliard kr frå bil og bilrelaterte avgifter, samt bompengane på 15 milliard kr frå bilen faktisk blir brukt til?
 • Skriftlig spørsmål fra Sveinung Rotevatn (V) til finansministeren

  Dokument nr. 15:2020 (2021-2022)

  Innlevert: 10.05.2022

  Sendt: 11.05.2022

  Til behandling

  Er det i tråd med intensjonane til regjeringa at fartøy til bruk i petroleumsverksemd står i ein særstilling i meirverdiavgiftlova, medan det er full meirverdiavgiftplikt på tilsvarande fartøy som blir nytta i eksempelvis offshore vindkraft?
 • Skriftlig spørsmål fra Heidi Nordby Lunde (H) til finansministeren

  Dokument nr. 15:2012 (2021-2022)

  Innlevert: 09.05.2022

  Sendt: 10.05.2022

  Til behandling

  Har den russiske stat valutareserver eller eierskap til verdipapirer i Norge, og hvilke russisk-eide verdier har Norge frosset så langt?
 • Skriftlig spørsmål fra Sivert Bjørnstad (FrP) til finansministeren

  Dokument nr. 15:2005 (2021-2022)

  Innlevert: 08.05.2022

  Sendt: 09.05.2022

  Besvart: 13.05.2022 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  Stemmer det, slik statssekretær Grimstad (Sp) sier i artikkelen på nrk.no, at avgiftsnivået på drivstoff er uendret fra 2021 til 2022, eller har regjeringen og stortingsflertallet foreslått og vedtatt økte drivstoffavgifter med virkning fra 1. januar 2022?
 • Skriftlig spørsmål fra Hans Andreas Limi (FrP) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1998 (2021-2022)

  Innlevert: 06.05.2022

  Sendt: 09.05.2022

  Besvart: 13.05.2022 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  Kan statsråden redegjøre for statens inntekter fra merverdiavgift på alternativ behandling etter at unntaket for alternativ behandling i Merverdiavgiftsloven ble opphevet, fordelt på de ulike bransjene som ble omfattet av vedtaket?
 • Skriftlig spørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til statsministeren

  Dokument nr. 15:1991 (2021-2022)

  Innlevert: 05.05.2022

  Sendt: 06.05.2022

  Rette vedkommende: Finansministeren

  Besvart: 13.05.2022 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  "Selv etter tre store kriser som vi nå er inni så ligger tallene an til at en vanlig familie får reallønnsvekst i år" sa Vedum i den muntlige spørretimen i Stortinget onsdag 27.april. «Nå er det vanlige folks tur» er slagordet til Ap, og Hurdalsplattformens første overskrift lyder «En regjering for vanlige folk». Er regjeringens definisjon av vanlige folk at deres familie har husholdningsinntekt på 1 milllion netto?
 • Skriftlig spørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1987 (2021-2022)

  Innlevert: 05.05.2022

  Sendt: 05.05.2022

  Besvart: 13.05.2022 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  Hvordan ser resultatet ut for det samme regnestykket, alle andre forutsetninger enn netto inntekt etter skatt uendret, for tilsvarende familie med netto inntekt 500 000, 600 000, 700 000, 800 000 og 900 000?
 • Skriftlig spørsmål fra Sivert Bjørnstad (FrP) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1983 (2021-2022)

  Innlevert: 04.05.2022

  Sendt: 05.05.2022

  Besvart: 13.05.2022 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  Denne uken er det to år siden finansministeren, da som stortingsrepresentant, var ute i Klassekampen og lovte strenge regler mot å "mingle med elitene". Hvilke grep, forslag, initiativ etc. har finansministeren foretatt seg for å oppfylle dette løftet?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1980 (2021-2022)

  Innlevert: 04.05.2022

  Sendt: 05.05.2022

  Rette vedkommende: Finansministeren

  Besvart: 13.05.2022 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  Vil statsråden ta initiativ til å forenkle reglene for merverdiavgift for kultursektoren, ev. foreta en ny utredning om kulturmoms?
 • Skriftlig spørsmål fra Marie Sneve Martinussen (R) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1978 (2021-2022)

  Innlevert: 04.05.2022

  Sendt: 04.05.2022

  Besvart: 11.05.2022 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  Finansministeren har tidligere presentert et mye omtalt regnestykke over hvor mye en typisk husholdning med to voksne og to større barn vil ha i inntekter og utgifter i 2022. Kan statsråden legge frem et tilsvarende regnestykke for en typisk husholdning med a) én voksen, b) aleneboende, c) par med barn under seks år, d) enslige forsørgere, e) pensjonister, f) enslige pensjonister, g) studenthusholdninger, h) husholdninger med lavinntekt?
 • Skriftlig spørsmål fra Tina Bru (H) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1962 (2021-2022)

  Innlevert: 02.05.2022

  Sendt: 03.05.2022

  Besvart: 06.05.2022 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  NRK gjengir 2. mai et regnestykke fra Finansdepartementet av hva en familie vil sitte igjen med av reallønnsvekst. Veksten er beregnet til 14 700 kroner. I regnestykket er økte kostnader til rente, drivstoff, mat og strøm trukket fra lønnsvekst og strømstønad. Norske husholdninger har også andre utgifter, for eksempel klær. Hvilke utgifter for husholdningene er utelatt i finansministerens regnestykke, og hva vil de beløpe seg til i finansministerens typeeksempel?
 • Skriftlig spørsmål fra Ola Elvestuen (V) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1936 (2021-2022)

  Innlevert: 28.04.2022

  Sendt: 28.04.2022

  Rette vedkommende: Finansministeren

  Besvart: 04.05.2022 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  Er regjeringens politikk om å fase inn kjøpsavgifter på elbil nå avlyst?
 • Skriftlig spørsmål fra Hans Andreas Limi (FrP) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1928 (2021-2022)

  Innlevert: 27.04.2022

  Sendt: 28.04.2022

  Besvart: 03.05.2022 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  Hvilke beregninger og tall for den enkeltes lønnsøkning, skatt av denne og økning i kostnadselementer som strøm, drivstoff og mat ligger til grunn for finansministerens svar i Stortingets spørretime 27. april hvor det ble opplyst at en gjennomsnittsfamilie med 1 mill. kroner i samlet lønn, etter Finansdepartementets beregninger vil sitte igjen med ca. kr. 14 700 i pluss i år som følge av lønnsoppgjøret?
 • Skriftlig spørsmål fra Helge Orten (H) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1919 (2021-2022)

  Innlevert: 26.04.2022

  Sendt: 27.04.2022

  Besvart: 04.05.2022 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  Hvilke tollsatser gjelder for import av varer fra Ukraina, og hvilke inntekter er det budsjettert med fra slik toll i år?
 • Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1875 (2021-2022)

  Innlevert: 21.04.2022

  Sendt: 22.04.2022

  Rette vedkommende: Finansministeren

  Besvart: 28.04.2022 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  Vil statsråden ta initiativ til å sørge for at osteopater og naprapater ikke betaler merverdiavgift mens man har søknad om autorisasjon inne til behandling?
 • Skriftlig spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til kommunal- og distriktsministeren

  Dokument nr. 15:1868 (2021-2022)

  Innlevert: 21.04.2022

  Sendt: 21.04.2022

  Rette vedkommende: Finansministeren

  Besvart: 28.04.2022 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  Fritidsbåtene bidrar til aktiv bruk av kyst og sjø, og er noe folk i alle samfunnslag har glede av. For Frp er det viktig at det legges til rette for båtlivet, og at det finnes tilgjengelige havner og opplagsplasser til en rimelig penge. Kongelig Norsk Båtforbund har en kampanje nå der de blant annet peker på det urimelige i at verdifulle fellesgoder som allment tilgjengelige brygger og gjestehavner kan pålegges eiendomsskatt. Vil statsråden iverksette tiltak for å hindre at fritidsbåthavner og brygger ilegges eiendomsskatt?