Finn saka

Avgrens utvalet

Avgrens utvalet

Finn saka etter

(41 - 60 av 380)

Eu/eøs (12)

 • Lov om overgangsregler mv. ved Storbritannias uttreden fra Den europeiske union

  Prop. 45 LS (2018-2019), Innst. 182 L (2018-2019), Lovvedtak 46 (2018-2019)

  Lov om overgangsregler mv. ved Storbritannias uttreden fra Den europeiske union og samtykke til inngåelse av avtale om ordninger for borgernes rettigheter mellom EØS/EFTA-statene og Storbritannia som følge av Storbritannias uttreden fra Den europeiske union og EØS-avtalen

  Departement: Justis- og beredskapsdepartementet
  Saksordførar: Frølich, Peter
  Behandla: 14.03.2019

  Lovsak | Lov
 • Lov om verdipapirsentraler og verdipapiroppgjør mv. (verdipapirsentralloven)

  Prop. 7 L (2018-2019), Innst. 166 L (2018-2019), Lovvedtak 42 (2018-2019)

  Lov om verdipapirsentraler og verdipapiroppgjør mv. (verdipapirsentralloven)

  Departement: Finansdepartementet
  Saksordførar: Agdestein, Elin Rodum
  Behandla: 19.02.2019

  Lovsak | Lov
 • Endringer i åndsverkloven mv. (portabilitet av nettbaserte innholdstjenester mv.)

  Prop. 10 LS (2018-2019), Innst. 83 L (2018-2019), Lovvedtak 18 (2018-2019)

  Endringer i åndsverkloven mv. (portabilitet av nettbaserte innholdstjenester mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 158/2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2017/1128 (portabilitetsforordningen)

  Departement: Kulturdepartementet
  Saksordførar: Hjemdal, Silje
  Behandla: 10.12.2018

  Lovsak | Lov
 • Endringer i vegtrafikkloven og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen, med tilknyttede rettsakter

  Prop. 91 LS (2017-2018), Innst. 42 L (2018-2019), Lovvedtak 10 (2018-2019)

  Endringer i vegtrafikkloven (krav til CO2-utslipp) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 109/2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 443/2009 og EØS-komiteens beslutning nr. 111/2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 510/2011, med tilknyttede rettsakter

  Departement: Samferdselsdepartementet
  Saksordførar: Olsen, Ingalill
  Behandla: 29.11.2018

  Lovsak | Lov
 • Endringer i naturmangfoldloven (hjemmel for gjennomføring av vanndirektivet)

  Prop. 93 L (2017-2018), Innst. 34 L (2018-2019), Lovvedtak 8 (2018-2019)

  Endringer i naturmangfoldloven (hjemmel for gjennomføring av vanndirektivet)

  Departement: Klima- og miljødepartementet
  Saksordførar: Myhrvold, Ole André
  Behandla: 15.11.2018

  Lovsak | Lov
 • Endringer i finansforetaksloven mv. (andre betalingstjenestedirektiv)

  Prop. 110 L (2017-2018), Innst. 25 L (2018-2019), Lovvedtak 4 (2018-2019)

  Endringer i finansforetaksloven mv. (andre betalingstjenestedirektiv)

  Departement: Finansdepartementet
  Saksordførar: Lyngedal, Åsunn
  Behandla: 08.11.2018

  Lovsak | Lov

Europarådet (1)

Fagskoler (1)

Familie (6)

Finanser (18)

 • Lov om behandling av opplysninger i kredittopplysningsvirksomhet (kredittopplysningsloven)

  Prop. 139 L (2018-2019), Innst. 81 L (2019-2020), Lovvedtak 17 (2019-2020)

  Lov om behandling av opplysninger i kredittopplysningsvirksomhet (kredittopplysningsloven)

  Departement: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  Saksordførar: Lønseth, Mari Holm
  Debattert: 10.12.2019
  Votert: 10.12.2019

  Lovsak | Lov
 • Endringer i aksjelovgivningen mv. (langsiktig eierskap i noterte selskaper mv.)

  Prop. 135 L (2018-2019), Innst. 52 L (2019-2020), Lovvedtak 8 (2019-2020)

  Endringer i aksjelovgivningen mv. (langsiktig eierskap i noterte selskaper mv.)

  Departement: Nærings- og fiskeridepartementet
  Saksordførar: Løvaas, Kårstein Eidem
  Debattert: 26.11.2019
  Votert: 26.11.2019

  Lovsak | Lov
 • Endringer i referanserenteloven mv. (gjennomføring av referanseverdiforordningen)

  Prop. 127 LS (2018-2019), Innst. 37 L (2019-2020), Lovvedtak 6 (2019-2020)

  Endringer i referanserenteloven mv. (gjennomføring av referanseverdiforordningen) og samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2016/1011 om referanseverdier

  Departement: Finansdepartementet
  Saksordførar: Hoksrud, Bård
  Debattert: 21.11.2019
  Votert: 21.11.2019

  Lovsak | Lov
 • Endringer i finansforetaksloven mv. (diverse endringer)

  Prop. 128 L (2018-2019), Innst. 35 L (2019-2020), Lovvedtak 7 (2019-2020)

  Endringer i finansforetaksloven mv. (diverse endringer)

  Departement: Finansdepartementet
  Saksordførar: Stokkebø, Aleksander
  Debattert: 21.11.2019
  Votert: 21.11.2019

  Lovsak | Lov
 • Representantforslag om å styrke kontantenes stilling

  Dokument 8:147 L (2018-2019), Innst. 25 L (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sigbjørn Gjelsvik, Geir Pollestad og Per Olaf Lundteigen om å styrke kontantenes stilling

  Saksordførar: Soleim, Vetle Wang
  Debattert: 07.11.2019
  Votert: 07.11.2019

  Lovsak | Første behandling
 • Endringer i skatteloven og merverdiavgiftsloven (lovfesting av en generell omgåelsesregel)

  Prop. 98 L (2018-2019), Innst. 24 L (2019-2020), Lovvedtak 2-3 (2019-2020)

  Endringer i skatteloven og merverdiavgiftsloven (lovfesting av en generell omgåelsesregel)

  Departement: Finansdepartementet
  Saksordførar: Soleim, Vetle Wang
  Debattert: 07.11.2019
  Votert: 07.11.2019

  Lovsak | Lov