Stortinget.no

logo
Hopp til innhald
Til framsida

Representantforslag om krisetiltak og grønn gjenreisningsplan for Norge

Dokument 8:192 S (2020-2021), Innst. 600 S (2020-2021)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Audun Lysbakken, Eirik Faret Sakariassen, Kari Elisabeth Kaski, Karin Andersen, Lars Haltbrekken, Mona Fagerås, Torgeir Knag FylkesnesSaka er behandla i finanskomiteenTilråding levert 11.06.2021Innst. 600 S (2020-2021)

Saksgang

Status

 • Vedtak i kortversjon

  Stortinget har behandlet revidert nasjonalbudsjett for 2021, som omhandler tilstanden i norsk økonomi, endringer i statsbudsjettet for 2021 og enkelte avgiftsendringer. Åtte representantforslag er også innarbeidet i innstillingen. Regjeringspartiene Høyre, Venstre og Kristelig folkeparti inngikk budsjettavtale med Fremskrittspartiet om revidert nasjonalbudsjett for 2021.. Denne innebar en del endringer i forhold til regjeringens forslag slik dette fremkommer i Prop. 195 S (2020-2021). Endringene fremkommer i kapittel 1 Innst. 600 S (2020-2021). For øvrig vises det til omtalene i Prop. 195 S, Prop. 194 LS, Prop. 202 S, Prop. 206 S og Prop. 211 S - (2020-2021), som gir begrunnelsene for regjeringens forslag til tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet for 2021.

 • Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak og oppmodingar

 • Slik stemte representantene

 • Behandling og tilråding

  Tilråding levert 11.06.2021

  Debattert i Stortinget 18.06.2021
  Votert i Stortinget 18.06.2021