Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2019, kapitler under Utenriksdepartementet mv. (rammeområde 4) – unntatt Del III Spesielle tema, Utredning om Traktaten om forbud mot kjernevåpen (Forbudstraktaten) og kapitler under Forsvarsdepartementet mv. (rammeområde 8)

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 6. desember 2019

Anniken Huitfeldt

leder

Per-Willy Amundsen

ordf. for kap. 480, 1361, 1733, 4361 og 4733

Jette F. Christensen

ordf. for kap. 42, 141 og 144

Hårek Elvenes

ordf. for kap. 163, 1731, 1760, 4731 og 4760

Knut Arild Hareide

ordf. for kap. 150, 172, 1710 og 4710

Trond Helleland

ordf. for kap. 118 og 4799

Martin Kolberg

ordf. for kap. 140, 141, 144 og 1761

Hans Andreas Limi

ordf. for kap. 162, 1792 og 4792

Audun Lysbakken

ordf. for kap. 159, 1790 og 4790

Marianne Marthinsen

ordf. for kap. 116, 117, 1723 og 4723

Steinar Ness

ordf. for kap. 170, 179, 1734 og 4734

Solveig Schytz

ordf. for kap. 161, 164, 1716, 1791 og 4791

Ingjerd Schou

ordf. for kap. 151, 171, 1700 og 4700

Jonas Gahr Støre

ordf. for kap. 100, 115 og 3100, 1723 og 4723

Michael Tetzschner

ordf. for kap. 152, 160, 1732 og 4732

Christian Tybring-Gjedde

ordf. for kap. 103, 104, 1720 og 4720