Innstilling fra finanskomiteen om lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) m.v. (Merverdiavgiftsreformen 2001)

Dette dokument

Til Odelstinget

Oslo, i finanskomiteen,den 23. november 2000

Dag Terje Andersen Odd Roger Enoksen Siv Jensen
leder ordfører sekretær