Innstilling frå finanskomiteen om endringar i skatte- og avgiftslovgivinga mv.

Dette dokument

Til Odelstinget

Oslo, i finanskomiteen, den 13. juni 2008

Reidar Sandal Marianne Aasen Agdestein
leiar ordførar