Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om redegjørelse av statsministeren og justis- og beredskapsministeren i Stortingets møte 28. august 2012 om regjeringens oppfølging av rapporten fra 22. juli-kommisjonen

Innhold

Til Stortinget

Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 19. februar 2013

Anders Anundsen

Geir Jørgen Bekkevold

leder

ordfører