Stortinget - Møte onsdag den 26. januar 2000 kl. 10

Dato: 26.01.2000

Ordinær spørretime

Presidenten: Det blir noen endringer i den oppsatte spørsmålslisten, og presidenten viser i den sammenheng til den oversikt som er omdelt på representantenes plasser i salen.

De foreslåtte endringer i dagens spørretime foreslås godkjent. – Det anses vedtatt.

Endringene var som følger:

Spørsmål 2, fra representanten Jan Johnsen til barne- og familieministeren, vil bli besvart av samferdselsministeren som rette vedkommende. Etter anmodning fra samferdselsministeren vil spørsmålet bli flyttet og besvart før spørsmål 16, som skal besvares av samme statsråd.

Spørsmål 14, fra representanten Grethe G. Fossum til kirke-, utdannings- og forskningsministeren, vil bli besvart av miljøvernministeren på vegne av kirke-, utdannings- og forskningsministeren, som er bortreist. Etter anmodning fra miljøvernministeren vil spørsmålet bli flyttet og besvart før spørsmål 20, som skal besvares av samme statsråd.

Spørsmål 15, fra representanten Rolf Reikvam til kirke-, utdannings- og forskningsministeren, utsettes til neste spørretime, da statsråden er bortreist.

Spørsmål 17, fra representanten Øyvind Korsberg til helseministeren, vil bli besvart av sosialministeren som rette vedkommende.

Spørsmål 20, fra representanten Jan Johnsen til olje- og energiministeren, vil bli besvart av miljøvernministeren på vegne av olje- og energiministeren, som er bortreist.

Spørsmål 1

Spørsmål 3

Spørsmål 4

Spørsmål 5

Spørsmål 6

Spørsmål 7

Spørsmål 8

Spørsmål 9

– Spørsmål 10

Spørsmål 11

Spørsmål 12

Spørsmål 13

Spørsmål 15

Spørsmål 2

Spørsmål 16

Spørsmål 17

Spørsmål 18

Spørsmål 19

Spørsmål 14

Spørsmål 20

Spørsmål nr. 21

Spørsmål 22